Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập tự luận trang 52 SBT Sinh học 6

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-10-31 07:42:39

Mục lục
* * * * *

Bài 1 trang 52 SBT Sinh học 6

Căn cứ vào cách xếp hoa trên cây người ta chia thành mấy nhóm hoa ? Cho ví dụ.

Lời giải:

Dựa vào cách xếp hoa trên cây, người ta chia thành 2 nhóm :

- Hoa mọc đơn độc, ví dụ : hoa hồng, hoa râm bụt...

- Hoa mọc thành cụm, ví dụ : hoa cúc, hoa cải...

Bài 2 trang 52 SBT Sinh học 6

Em hãy liệt kê vào bảng dưới đây, những điểm khác biệt giữa hoa thụ phấn nhờ sâu bọ và hoa thụ phấn nhờ gió mà em biết.

Lời giải:

Những điểm khác biệt giữa hoa thụ phấn nhờ sâu bọ và hoa thụ phấn nhờ gió :

Bài 3 trang 52 SBT Sinh học 6

Hạt và quả do bộ phận nào của hoa tạo thành ? Quả có chức năng gì ?

Lời giải:

- Hình thành hạt:

+ Noãn sau khi thụ tinh có những biến đổi, tế bào hợp tử phân chia rất nhanh và phát triển thành phôi.

+ Vỏ noãn hình thành vỏ hạt và phần còn lại của noãn phát triển thành bộ phận chứa chất dự trữ cho hạt.

+ Mỗi noãn đã được thụ tinh hình thành một hạt, vì vậy số lượng hạt tuỳ thuộc số noãn được thụ tinh.

- Tạo quả : Trong khi noãn biến đổi thành hạt, bầu nhuỵ cũng phát triển thành quả chứa hạt.

- Quả có chức năng bảo vệ hạt.

Bài 4 trang 52 SBT Sinh học 6

Những cây có hoa nở về ban đêm như nhài, quỳnh, dạ hương có đặc điểm gì để thu hút sâu bọ ?

Lời giải:

- Các hoa nở về đêm như hoa nhài, hoa quỳnh, hoa dạ hương thường có màu trắng, có tác dụng làm cho hoa nổi bật trong đêm tối khiến côn trùng dễ nhận ra.

- Ngoài ra, những hoa này còn có mùi thơm rất đặc biệt cũng có tác dụng dẫn đường để côn trùng tìm đến mặc dầu chúng có thể chưa nhìn thấy hoa.

Bài 5 trang 52 SBT Sinh học 6

Em hãy kể tên một số loại cây khi quả hình thành vẫn còn giữ lại một số bộ phận của hoa.

Lời giải:

- Một số cây khi quả hình thành vẫn còn giữ lại một số bộ phận của hoa

- Ví dụ :

+ Quả của các cây như cà chua, ổi, hồng, thị... vẫn còn phần đài hoa.

+ Quả của các cây như chuối, ngô... vẫn còn phần đầu nhuỵ, vòi nhuỵ.

Lượt xem: 150