Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập tự luận: Sinh sản ở thực vật (phần 2)

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-05-15 08:47:31

Câu 1: Vì sao nói sự thụ tinh ở thực vật có hoa là thụ tinh kép ?

Trả lời :

    Nói sự thụ tinh ở thực vật có hoa là thụ tinh kép vì trong quá trình này có sự hợp nhất đồng thời giữa 2 tinh tử của thể giao tử đực với 2 loại tế bào ở túi phôi : tế bào trứng (noãn) và tế bào nhân cực. Một tinh tử (n) kết hợp với noãn (n) tạo ra hợp tử - “tiền thân” của phôi ; một tinh tử (n) kết hợp với tế bào nhân cực (2n) tạo ra nội nhũ (3n) – bộ phận chuyên hoá với vai trò cung cấp chất dinh dưỡng cho phôi phát triển.

Câu 2: Tại sao nói chế độ ăn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật ?

Trả lời :

    Nói chế độ ăn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật vì các chất dinh dưỡng có trong thức ăn là nguyên liệu được động vật sử dụng để cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống của chúng, đồng thời đó là nguyên liệu cho sự gia tăng kích thước và phân chia tế bào, hình thành nên các cơ quan và hệ cơ quan trong cơ thể.

Câu 3: Quả có vai trò gì đối với sự phát triển của thực vật và đời sống con người ?

Trả lời :

   - Đối với sự phát triển của thực vật, quả giúp bảo vệ hạt, đảm bảo cho sự phát tán và duy trì nòi giống của chúng.

   - Đối với đời sống con người, quả mang lại lợi ích về nhiều mặt : là nguồn thức ăn cung cấp chất dinh dưỡng và các vitamin thiết yếu (táo, cam, ổi, đào,…) ; là nguồn nguyên liệu trong sản xuất công nghiệp (bông, …) ; là dược liệu quý (táo tàu, long nhãn,…).

Câu 4: Quả không có hạt có phải là quả đơn tính không ? Vì sao ?

Trả lời :

    Quả đơn tính là quả không có sự thụ tinh noãn (không có hạt) nhưng quả không có hạt chưa chắc đã là quả đơn tính vì sau khi được hình thành, hạt của quả có thể vì một nguyên nhân nào đó mà bị thoái hoá và tiêu biến.

Câu 5: Trong trồng trọt, để kích hoạt hoặc ức chế sự chín của quả, người ta áp dụng biện pháp nào ?

Trả lời :

   - Sự chín của quả được kích hoạt bởi một số yếu tố như : nhiệt độ cao, sự có mặt của khí êtilen. Do đó, để thúc quả chín, người ta thường ủ quả ở nơi ấm áp hoặc rấm quả với đất đèn (một hợp chất có khả năng sản sinh khí êtilen).

   - Để ức chế sự chín của quả, người ta có thể áp dụng các biện pháp sau : sử dụng auxin kết hợp với nhiệt độ thấp, sục khí CO2 …

Câu 6: Vì sao khi chín, phần lớn quả thường chuyển dần sang màu vàng hoặc đỏ ?

Trả lời :

    Khi quả bước sang giai đoạn chín, hoạt động chuyển hoá vật chất nội tại đã làm phân huỷ dần diệp lục – yếu tố chi phối màu xanh của quả non, đồng thời lúc này carôtenôit (nhóm sắc tố có màu vàng, đỏ) lại được tổng hợp thêm nên chúng lấn át diệp lục và chiếm ưu thế trong biểu hiện màu sắc quả. Kết quả là quả dần chuyển từ màu xanh lục sang màu vàng/đỏ đẹp mắt.

Lượt xem: 173