Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập tự luận: Cảm ứng ở thực vật (phần 2)

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-05-15 04:40:21

Câu 1: Em hãy phân biệt hướng động và ứng động ở thực vật.

Trả lời :

   Sự khác biệt của hướng động và ứng động thể hiện ở hai diểm :

   - Hướng kích thích : đối với hướng động là tác nhân kích thích từ một hướng còn đối với ứng động là tác nhân kích thích mọi hướng (không định hướng).

   - Cấu tạo của cơ quan thực hiện : các cơ quan thực hiện hướng động có thiết diện cắt ngang dạng hình tròn như bao lá mầm ở cây Hoà thảo, thân, cành, rễ của nhiều loài thực vật khác còn các cơ quan thực hiện ứng động là lá, cánh hoa, đài hoa, cụm hoa hoặc có cấu tạo khớp phình nhiều cấp như cây trinh nữ.

Câu 2: Dựa vào tác nhân kích thích, ứng động được phân loại như thế nào ?

Trả lời :

    Dựa vào tác nhân kích thích, ứng động được phân chia thành : quang ứng động, nhiệt ứng động, thuỷ ứng động, điện ứng động, hoá ứng động, ứng động tiếp xúc, ứng động tổn thương,…

Câu 3: Thế nào là ứng động tiếp xúc ? Nêu ví dụ minh hoạ.

Trả lời :

    Ứng động tiếp xúc là loại ứng động cơ học do tiếp xúc gây nên. Ví dụ : ứng động tiếp xúc xuất hiện khi con côn trùng đậu trên cây gọng vó tạo ra một áp lực đè lên các lông tuyến của cây gọng vó. Các lông tuyến của cây gọng vó phản ứng đối với sự tiếp xúc con mồi bằng sự uốn cong và bài tiết enzim prôtêaza. Mức nhạy cảm của lông tuyến đối với sự kích thích cơ học rất cao. Đầu tận cùng của lông là nơi tiếp nhận kích thích, sau đó kích thích lan truyền theo tế bào chất xuống các tế bào phía dưới và tạo ra các phản ứng bắt mồi ở cây gọng vó.

Câu 4: Hãy kể tên một số hình thức vận động của thực vật được xếp vào dạng ứng động sinh trưởng.

Trả lời :

   Ứng động sinh trưởng có liên quan đến sự phân chia và lớn lên của các tế bào của cây. Ở thực vật, các hình thức vận động sau đây được xếp vào dạng ứng động sinh trưởng :

   - Vận động quấn vòng

   - Vận động nở hoa

   - Vận động ngủ, thức của chồi cây

Câu 5: Ứng động được ứng dụng như thế nào trong thực tiễn sản xuất ?

Trả lời :

    Trong thực tiễn sản xuất, ứng động sẽ là cơ sở để chúng ta kiểm soát quá trình nở hoa thông qua việc điều tiết nhiệt độ và chế độ chiếu sáng. Ngoài ra, những hiểu biết về vận động ngủ-thức còn là điểm tựa để ta kích thích hay thúc đẩy hai quá trình đối nghịch này dựa vào việc điều chỉnh nhiệt độ hoặc sử dụng hoá chất, ví dụ thúc hạt đậu, củ khoai tây nảy mầm,..

Câu 6: Ứng động có vai trò gì đối với đời sống thực vật ?

Trả lời :

    Ứng động giúp cây thích nghi đa dạng với những biến đổi thường xuyên của điều kiện môi trường như ánh sáng, nhiệt độ,…. Đây là một trong những điều kiện bảo đảm cho cây tồn tại và phát triển với tốc độ nhanh hoặc theo nhịp điệu sinh học của loài.

Lượt xem: 190