Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập trắc nghiệm trang 53, 54, 55 SBT Sinh học 6

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-10-31 07:44:25

Mục lục
* * * * *

Bài 1 trang 53 SBT Sinh học 6

Các bộ phận chính của hoa gồm

A. cuống hoa, đế hoa và cánh hoa.

B. đài hoa, tràng hoa, nhị hoa và nhuỵ hoa.

C. cuống hoa, đế hoa, đài hoa.

D. nhị hoa và nhuỵ hoa.

Lời Giải

Đáp án B

Bài 2 trang 53 SBT Sinh học 6

Căn cứ vào bộ phận sinh sản chính của hoa, người ta chia hoa thành 2 nhóm là

A. hoa đực và hoa cái.

B. hoa mọc đơn độc và hoa mọc thành cụm.

C. hoa đơn tính và hoa lưỡng tính.

D. hoa thụ phấn nhờ gió và hoa thụ phấn nhờ sâu bọ.

Lời Giải

Đáp án C

Bài 3 trang 53 SBT Sinh học 6

Nhụy hoa gồm các bộ phận là

A. đầu nhuỵ và vòi nhuỵ.

B. bầu nhuỵ, noãn và vòi nhuỵ

C. đầu nhuỵ, noãn và vòi nhuỵ.

D. bầu nhuỵ, vòi nhuỵ và đầu nhuỵ.

Lời Giải

Đáp án D

Bài 4 trang 53 SBT Sinh học 6

Nhị hoa gồm các bộ phận là

A. bao phấn và hạt phấn.

B. bao phấn và chỉ nhị.

C. chỉ nhị và hạt phấn.

D. bao phấn và hạt phấn.

Lời Giải

Đáp án B

Bài 5 trang 53 SBT Sinh học 6

Tràng hoa có đặc điểm là

A. gồm nhiều cánh hoa rời hoặc dính nhau.

B. có thể có những màu sắc khác nhau tuỳ loại cây.

C. có thể có hương thơm.

D. cả A, B và C.

Lời Giải

Đáp án D

Bài 6 trang 54 SBT Sinh học 6

Hoa lưỡng tính là hoa có

A. cả nhị và nhuỵ.

B. đài hoa, tràng hoa và nhuỵ hoa.

C. cuống hoa, đế hoa, bao hoa.

D. cuống hoa, nhị hoa và tràng hoa.

Lời Giải

Đáp án A

Bài 7 trang 54 SBT Sinh học 6

Nhóm hoa nào sau đây đều là hoa đơn tính ?

A. Hoa ngô, hoa mướp, hoa dưa chuột.

B. Hoa bưởi, hoa ổi, hoa ngọc lan.

C. Hoa cải, hoa ngô, hoa sen.

D. Hoa đậu, hoa lúa, hoa ngô.

Lời Giải

Đáp án A

Bài 8 trang 54 SBT Sinh học 6

Sinh sản hữu tính là hình thức sinh sản

A. hình thành cá thể mới từ một phần cơ quan sinh sản.

B. hình thành cá thể mới từ một phần của cơ quan sinh dưỡng.

C. có sự tham gia của cây bố và cây mẹ.

D. có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái.

Lời Giải

Đáp án D

Bài 9 trang 54 SBT Sinh học 6

Hoa tự thụ phấn là

A. hoa đơn tính, thời gian chín của nhị đồng thời so với nhuỵ.

B. hoa lưỡng tính, thời gian chín của nhị đồng thời so với nhuỵ.

C. hoa đơn tính, thời gian chín của nhị không đồng thời so với nhuỵ.

D. hoa lưỡng tính, thời gian chín của nhị không đồng thời so với nhuỵ.

Lời Giải

Đáp án B

Bài 10 trang 54 SBT Sinh học 6

Hoa giao phấn là

A. hoa đơn tính, thời gian chín của nhị đồng thời so với nhuỵ.

B. hoa lưỡng tính, thời gian chín của nhị đồng thời so với nhuỵ.

C. hoa đơn tính hoặc hoa lưỡng tính, thời gian chín của nhị đồng thời so với nhuỵ.

D. hoa đơn tính hoặc hoa lưỡng tính, thời gian chín của nhị không đồng thời so với nhuỵ.

Lời Giải

Đáp án D

Bài 11 trang 54 SBT Sinh học 6

Nhóm hoa nào sau đây gồm toàn những hoa tự thụ phấn ?

A. Hoa bưởi, hoa ngô, hoa mướp.

B. Hoa lúa, hoa đậu xanh, hoa lạc.

C. Hoa phong lan, hoa dừa, hoa cau.

D. Hoa dưa chuột, hoa phi lao, hoa thị.

Lời Giải

Đáp án B

Bài 12 trang 55 SBT Sinh học 6

Nhóm hoa nào sau đây gồm toàn những hoa thụ phấn nhờ gió ?

A. Hoa dạ hương, hoa quỳnh.

B. Hoa phong lan, hoa mướp.

C. Hoa ngô, hoa phi lao.

D. Hoa bưởi, hoa bìm bìm.

Lời Giải

Đáp án C

Bài 13 trang 55 SBT Sinh học 6

Đặc điểm nào sau đây là của hoa thụ phấn nhờ sâu bọ ?

A. Bao hoa tiêu biến hoặc có cấu tạo đơn giản.

B. Hạt phấn nhiều, nhỏ, nhẹ.

C. Chỉ nhị dài, hoa thường ở đầu cành.

D. Hạt phấn to và có gai, đầu nhuỵ có chất dính.

Lời Giải

Đáp án D

Bài 14 trang 55 SBT Sinh học 6

Bộ phận của hoa phát triển thành quả là

A. vòi nhuỵ.

B. đầu nhuỵ.

C. noãn.

D. bầu nhuỵ.

Lời Giải

Đáp án D

Bài 15 trang 55 SBT Sinh học 6

Hãy chọn những từ thích hợp trong các từ : hoa đơn tính, hoa đực, hoa cái, hoa lưỡng tính điền vào chỗ trống trong các câu dưới đây :

A. Những hoa có đủ nhị và nhuỵ gọi là....................

B. Những hoa thiếu nhị hoặc nhuỵ gọi là....................

C. Hoa đơn tính chỉ có nhị gọi là.............................

D. Hoa đơn tính chỉ có nhuỵ gọi là...........................

Lời Giải

A. hoa lưỡng tính.

B. hoa đơn tính.

C. hoa đực.

D. hoa cái.

Lượt xem: 240