Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập trắc nghiệm trang 47, 48 SBT Sinh học 6

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-10-31 07:18:28

Mục lục
* * * * *

Bài 1 trang 47 SBT Sinh học 6

Loài cây nào sau đây có khả năng sinh sản bằng thân bò ?

A. Cây nghệ.

B. Cây rau cải.

C. Cây khoai tây.

D. Cây rau má.

Lời giải

Đáp án D

Bài 2 trang 47 SBT Sinh học 6

Nhóm cây nào sau đây gồm toàn những cây có khả năng sinh sản bằng lá ?

A. Cây bưởi, cây ổi, cây hoa hồng.

B. Cây sắn, cây khoai lang, cây khoai tây.

C. Cây nghệ, cây gừng, cây dong riềng.

D. Cây thuốc bỏng, cây sống đời, cây hoa đá.

Lời giải

Đáp án D

Bài 3 trang 47 SBT Sinh học 6

Nhóm cây nào sau đây có khả năng sinh sản bằng rễ củ ?

A. Cây khoai lang, cây thược dược.

B. Cây củ gấu, cây rau má.

C. Cây gừng, cây nghệ.

D. Cây thuốc bỏng, cây sống đời.

Lời giải

Đáp án A

Bài 4 trang 48 SBT Sinh học 6

Cho các bước cần tiến hành khi ghép mắt là :

1. Cắt lấy mắt ghép.

2. Rạch vỏ gốc ghép.

3. Luồn mắt ghép vào vết rạch.

4. Buộc dây để giữ mắt ghép.

Thứ tự đúng các thao tác khi tiến hành ghép mắt là

A. 1,2, 3, 4.

B. 2, 1,3,4.

C. 1,3, 2, 4.

D. 2, 1,4,3.

Lời giải:

Đáp án B

Bài 5 trang 48 SBT Sinh học 6

Nhóm cây nào sau đây được nhân giống chủ yếu bằng phương pháp chiết cành ?

A. Hồng xiêm, cam, chanh, bưởi.

B. Khoai lang, khoai tây, sắn.

C. Rau muống, dâu tằm, cà phê.

D. Mía, rau ngót, khoai tây.

Lời giải

Đáp án A

Bài 6 trang 48 SBT Sinh học 6

Nhân dân ta thường sử dụng phương pháp chiết cành để nhân giống đối với những loại cây như cam, bưởi, chanh... mà không dùng phương pháp giâm cành vì

A. những cây này khả năng ra rễ phụ chậm.

B. những cây này có giá trị kinh tế cao.

C. những cây này có mạch gỗ nhỏ nên khả năng dẫn truyền nước và muối khoáng kém.

D. những cây này có cành quá lớn nên không thể giâm được.

Lời giải

Đáp án A

Bài 7 trang 48 SBT Sinh học 6

Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên là hiện tượng

A. hình thành cá thể mới từ một phần thân cây mẹ.

B. hình thành cá thể mới từ sự nảy mầm của hạt.

C. hình thành cá thể mới từ một phần của cơ quan sinh dưỡng (rễ, thân, lá) của cây mẹ.

D. hình thành rất nhiều cá thể mới từ một mô.

Lời giải

Đáp án C

Lượt xem: 269