Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập trắc nghiệm: Sinh sản ở thực vật (phần 2)

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-05-15 08:49:41

Câu 1: Ở thực vật có hoa, mỗi thể giao tử cái mang bao nhiêu tế bào kèm ?

   A. 4

   B. 3

   C. 1

   D. 2

Câu 2: Ở thực vật có hoa, trong túi phôi 8 nhân chứa mấy loại tế bào ?

   A. 3

   B. 4

   C. 5

   D. 6

Câu 3: Để hình thành nên túi phôi, bào tử cái sống sót phải trải qua mấy lần nguyên phân ?

   A. 5

   B. 3

   C. 2

   D. 4

Câu 4: Ở thực vật có hoa, thể giao tử đực chính là

   A. tinh tử.

   B. hạt phấn.

   C. nhị.

   D. bao phấn.

Câu 5: Hạt phấn thường có màu gì ?

   A. Màu đỏ

   B. Màu nâu

   C. Màu vàng

   D. Màu trắng

Câu 6: Hạt của cây nào dưới đây có nội nhũ ?

   A. Na

   B. Chanh

   C. Đậu đỏ

   D. Ngô

Câu 7: Loại "hạt" nào dưới đây thực chất là quả ?

   A. Tất cả các phương án còn lại

   B. Ngô

   C. Lúa

   D. Sen

Câu 8: Loài hoa nào dưới đây có khả năng tự thụ phấn ?

   A. Tất cả các phương án còn lại

   B. Hoa mướp đắng

   C. Hoa đậu Hà Lan

   D. Hoa liễu

Câu 9: Quả nào dưới đây là quả phức ?

   A. Dừa

   B. Cau

   C. Dứa

   D. Chanh

Câu 10: Quả nào dưới đây vẫn còn lại vết tích của đài ?

   A. Bưởi

   B. Na

   C. Xoài

   D. Măng cụt

Đáp án và hướng dẫn giải

Lượt xem: 195