Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập trắc nghiệm khách quan phần biểu đồ

7545f17c3be34aa4c5b7fc615cf081ad
Gửi bởi: ngọc nguyễn vào ngày 2018-05-17 10:55:14 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 250 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

-1-VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíBÀITẬPTRẮCNGHIỆMKHÁCHQUANPHẦNBIỂUĐỒChobàngsốliệusau:Diệntíchvàdânsốmộtsốvùngnướctanăm2006VùngĐồngbằngsôngHồngTâyNguyênĐôngNamBộDânsố(nghìnngười)18208486912068Diệntích(Km²)148635466023608Trảlờitừcâu1đếncâu4:Câu1.Mậtđộdânsốtheothứtựgiảmdầnlà:A.ĐôngNamBộ,ĐồngbằngsôngHồng,TâyNguyênB.ĐồngbằngsôngHồng,ĐôngNamBộ,TâyNguyênC.ĐôngNamBộ,TâyNguyên,ĐồngbằngsôngHồngD.ĐồngbằngsôngHồng,TâyNguyên,ĐôngNamBộCâu2.Mậtđộdânsốlà:A.TíchgiữasốdânvàdiệntíchB.ThươnggiữasốdânvàdiệntíchC.TổnggiữasốdânvàdiệntíchD.ThươnggiữadiệntíchvàsốdânCâu3.Vùngcómậtđộdâncưthấplàdonhântố:A.Trìnhđộkinhtế,tìnhchấtcáchoạtđộngkinhtếB.ĐặcđiểmdâncưvàđôthịhóaC.Đấtđai-địahìnhD.TấtcảýtrênđúngCâu4.Phươnghướnghiệuquảnhấtchovùngcómậtđộdâncưthấplà:A.PhânbốlạidâncưvàlaođộngB.NângcaotrìnhđộtaynghềC.ĐadạnghóacácloạihìnhđàotạoD.XuấtkhẩulaođộngChobảngsốliệusau:Tỉsuấtsinhvàtỉsuấttửởnướctagiaiđoạn1979–2006(‰)Năm1979198919992006Tỉsuấtsinh32.231.323.619.0Tỉsuấttử7.28.47.35.0-2-VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíTrảlờitừcâu5dếncâu9:Câu5.Biểuđồthíchhợpnhấtchobảngsốliệutrênlà:A.BiểuđồkếthợpB.BiểuđồtrònC.BiểuđồcộtD.BiểuđồđườngCâu6.Nhậnxétnàosaitrongcácnhậnxétsau:A.TỉsuấtsinhvàtỉsuấttửđềugiảmB.TỉsuấtsinhgiảmnhanhhơntỉsuấttửC.Giatăngdânsốtựnhiênđãgiảmđángkểnhưngvẫncòncao(trên1%)D.GiatăngdânsốtựnhiênkhôngcósựkhácnhiềunhaugiữacácgiaiđoạnCâu7.Tỉsuấtgiatăngdânsốtựnhiên(‰)đượctínhbằng:A.TíchgiữtỉsuấtsinhvàtỉsuấttửB.HiệugiữatỉsuấtsinhvàtỉsuấttửC.HiệugiữatỉsuấttửvàtỉsuấtsinhD.ThươnggiữatỉsuấtsinhvàtỉsuấttửCâu8.Tỉlệgiatăngtựnhiêncủanướctađãgiảmnhưngdânsốnướctavẫntăng,vì:A.Mỗinămnướctacóhơn1triệulaođộngbổsungB.QuymôdânsốnướctalớnC.TỉlệtrẻsinhranhiềuD.CâuB+CđúngCâu9.Sốtrẻemsinhramặcdùđãgiảmnhưngvẫnchiếmtỉlệcao,điềunàyđã:A.TạonguồnnhânlựcdồidàochođấtnướcB.Làgánhnặngchogiađìnhvàxãhộitrongviệcgiáodục,nuôidạyC.LànguyênnhândẫnđếnthấtnghiệphoặckhôngcóviệclàmổnđịnhD.TấtcảđềuđúngChobảngsốliệusau:Mậtđộdânsốmộtsốvùngnướcta,năm2006(đơnvị:người/km²)VùngMậtđộVùngMậtđộĐồngbằngsôngHồng1225DuyênhảiNamTrungBộ200ĐôngBắc148TâyNguyên89TâyBắc69ĐôngNamBộ551BắcTrungBộ207ĐồngbằngsôngCửuLong429Trảlờitừcâu10đếncâu13Câu10.Biểuđồthíchhợpnhấtlà:-3-VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíA.ĐườngbiểudiễnB.HìnhcộtđôiC.MiềnD.HìnhcộtđơnCâu11.Nhậnxétnàođúngtrongcácnhậnxétsau:A.MậtđộdânsốđồngbằngsôngHồnggấp2,9lầnmậtđộđồngbằngsôngCửuLongB.MậtđộdânsốTâyNguyênthấphơnđồngbằngsôngHồnglà14,8lầnC.Đồngbằngtậptrung¼dânsố,vùngnúitậptrung¾dânsố.D.CâuA+Bđúng.Câu12.ĐồngbằngsôngHồngcómậtđộdânsốcaonhấtnướcdo:A.Lịchsửkhaitháckhásớm,dânđông,B.Phươngthứcsảnxuấtthôsơ,truyềnthốngC.Cónghềtrồnglúanướcpháttriển,trìnhđộthâmcanh,vịtríđịalí,...D.Tấtcảýtrênđúng.Câu13.Hậuquảlớnnhấtcủaphânbốdâncưkhônghợplílà:A.GâylãngphínguồnlaođộngB.KhaitháctàinguyênsẽgặpkhókhănC.Vấnđềmôitrường,dịchbệnh,...phátsinhD.GâykhókhănchopháttriểnkinhtếChobảngsốliệusau:Sốdânthànhthịvàtỉlệdânthànhthịtrongdânsốcảnước,giaiđoạn1990–2006NămDânsốthànhthị(triệungười)Tỉlệdânsốthànhthịtrongdânsốcảnước(%)199012.919.5199514.920.8200018.824.2200522.326.9200622.827.1Trảlờitừcâu14đếncâu19:Câu14.Biểuđồthíchhợpnhấtchobảngsốliệutrênlà:A.BiểuđồđườngkếthợpB.BiểuđồcộtđôiC.Biểuđồcộtngang-4-VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíD.Biểuđồcộtđơn(haitrụctung)Câu15.Sốdânthànhthìtừ1990đến2006ởnướcta:A.CóxuhướngtăngnhanhB.CóxuhướngtăngnhưngchậmC.ChiếmtỉlệcaohơndânsốnôngthônD.CâuB+CđúngCâu16.Tỉlệdânsốthànhthịtrongdânsốcảnước(%)ởnướcta:A.TăngnhanhhơnsốdânthànhthịB.TăngchậmhơnsốdânthànhthịC.CóxuhướngtăngnhưngcònchậmD.CâuB+CđúngCâu17.Dânsốthànhthịvàtỉlệdânsốthànhthịtrongdânsốcủacảnướctăngdo:(1).Quátrìnhđôthịhóa,côngnghiệphóa(2).Mởrộngđịagiớihànhchínhvànângcấpcácđôthị(3).Nhiềuđôthịmớiđượcthànhlập(4).Dânsốthànhthịcóxuhướngchuyểnxuốngnôngthôn(5).QuymôdânsốởthànhthịtăngSốnhậnđịnhđúnglà:A.2B.3C.4D.5Câu18.Dânsốthànhthịnăm2005chiếm(%):A.20.1B.25.0C.79.9D.75.0Câu19.Tỉlệthấtnghiệpởthànhthịnăm2005(%):A.5.3B.4.5C.9.3D.2.1Chobảngsốliệusau:GDPbìnhquânđầungười/thángphântheothànhthị,nôngthônvàtheovùng,năm2004-5-VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíCácvùngGDPbìnhquânđầungười/tháng(nghìnđồng)Cảnước484.41.Theothànhthịvànôngthôn-Thànhthị-Nôngthôn815.4378.12.Theovùng-ĐôngBắc-TâyBắc-ĐồngbằngsôngHồng-BắcTrungBộ-DuyênhảiNamtrungBộ-TâyNguyên-ĐôngNamBộ-ĐồngbằngsôngCửuLong379.9265.7488.2317.1414.9390.2833.0471.1Trảlờitừcâu20đếncâu24:Câu20.Nhậnxétnàođúng?A.Thànhthịcómứcthunhậpcaogấphơn2.1lầnsovớinôngthônB.NôngthôncómứcthunhậpthấpdotrìnhđộthấpC.CâuA+BđúngD.CâuA+BsaiCâu21.ĐôngNamBộcómứcthunhậpcaonhấtnướcvì:A.LàvùngđặcbiệtquantrọngcủađấtnướcB.CôngnghiệppháttriểnmạnhC.NềnkinhtếpháttriểnmạnhnhấtnướcD.TấtcảđềuđúngCâu22.VùngcómứcthunhậpGDPđứngthứhailà:A.BắcTrungBộB.ĐồngbằngsôngHồngC.DuyênhảiNamtrungBộD.ĐôngBắcCâu23.Xóađóigiảmnghèocầnđượcgiảiquyếtvì:A.ĐảmbảocôngbằngxãhộiB.ĐảmbảopháttriểnnguồnlựcconngườiC.GópphầnpháttriểnbềnvữngxãhộivàmôitrườngD.Tấtcảýtrên-6-VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíCâu24.Thunhậpbìnhquânđầungườiởnướctathấpdo:(1).Dânsốchủyếunôngthôn(2).Dânsốnướctathuộcloạiđông(3).Thờitiết,thiêntaithấtthườngởcácvùngkhókhăn(4).Tìnhtrạngnghèochiếmtỉlệkhácao.(5).Chịuảnhhưởngcủachiếntranhvàcáctệnạnxãhội.Sốnhậnđịnhsailà:A.0B.1C.2D.3Chobảngsốliệusau:Cơcấusửdụngđấtnôngnghiệpcủamộtsốvùngnăm2000(%)LoạiđấtĐồngbằngsôngHồngĐồngbằngsôngCửuLongĐấttrồngcâyhằngnăm84.275.0Đấtvườntạp5.83.9Đấttrồngcâylâunăm2.513.4Đấtcỏdùngchochănnuôi0.20.0Đấtcómặtnướcnuôithủysản7.37.7Trảlờitừcâu25đếncâu27:Câu25.Biểuđồthíchhợpnhấtchobảngsốliệutrênlà:A.BiểuđồtrònBiểuđồcộtđôiB.BiểuđồmiềnC.Biểuđồcộtđơn(haitrụctung)Câu26.Sựgiốngnhautrongcơcấusửdụngđấtnôngnghiệpởhaivùnglà:A.CơcấuđadạngB.DiệntíchcâytrồnghằngnămchiếmtỉlệkhálớnC.ĐềucódiệntíchđấtmặtnướcnuôitrồngthủysảnchiếmtỉtrọngnhỏD.TấtcảđềuđúngCâu27.ĐấttrồngcâylâunămởĐồngbằngsôngCửuLonglớndo:A.ĐâylàvùngchuyêncanhcâyănquảlớnnhấtnướcB.LàvùngcótruyềnthốngtrồnglúanêndiệntíchđấtkhálớnC.LàvùnglúatrọngđiểmcủacảnướcD.CâuA+Cđúng-7-VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíChobảngsốliệusau:Nhiệtđộcủabađịađiểm(HàNội,HuếvàTP.HồChíMinh)ĐịađiểmNhiệtđộtrungbìnhnăm(°C)Nhiệtđộtrungbìnhthánglạnh(°C)Nhiệtđộtrungbìnhthángnóng(°C)Biênđộnhiệttrungbìnhnăm(°C)Biênđộnhiệtđộtuyệtđối(°C)HàNộiVĩđộ21°01'B23,516,4(T1)28,9(T.7)12,540,1Huếvĩđộ16°24'B25,219,7(T.I)29,4(T.7)9,732,5TP.HồChíMinhvĩđộ10°49'B27,128,5(T.12)28,9(T.4)3,126,2Trảlờitừcâu28đếncâu31Câu28.Nhiệtđộtrungbìnhnămtheothứtựtănglà:A.HàNội,TP.HồChíMinh,HuếB.Huế,HàNội,TP.HồChíMinhC.HàNội,Huế,TP.HồChíMinhD.TP.HồChíMinh,Huế,HàNộiCâu29.Biênđộnhiệttrungbìnhnămcaonhất:A.HàNội,Huế,TP.HồChíMinhB.TP.HồChíMinh,Huế,HàNộiC.Huế,HàNội,TP.HồChíMinhD.HàNộizTP.HồChíMinh,HuếCâu30.Chocácnhậnxétsau:(1).NhiệtđộtrungbìnhthángnóngởHuếcaonhất(2).NhiệtđộtrungbìnhnămtăngdầntừBắcvàoNam(3).NhiệtđộtrungbìnhthánglạnhgiảmdầntừNamraBắc(4).BiênđộnhiệtđộtuyệtđốigiảmdầntừBắcvàoNamNhậnxétđúnglà:A.(1),(2)và(4)B.(1)và(3)C.(2),(3)và(4)D.(1),(2),(3),(4)Câu31.Nguyênnhândẫnđếnsựbiếnđổinhiệttheovĩđộlà:A.GócnhậpxạtăngdầntừBắcvàoNamB.MiềnbắccómùađônglạnhnênnhiệtđộhạthấpnhiềuhơnsovớimiềnNam-8-VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíC.DãynúiBạchMãngăncảnsựhoạtđộngcủagiómùađôngBắcđếnvớimiềnNamD.TấtcảýtrênđúngDựavàobảngsốliệusau:Lượngmưa,lượngbốchơivàcânbằngẩmcủamộtsốđịađiểmĐịađiểmLượngmưa(mm)Lượngbốchơi(mm)Cânbằngẩm(mm)HàNội1676989+687Huế28681000+1868TP.HồChíMinh19311686+245Trảlờitừcâu32đếncâu37:Câu32.LượngmưacósựthayđổitừBắcvàoNam:A.Huếcólượngmưalớnnhất,tiếptheolàTP.HồChíMinh,saucùnglàHàNộiB.LượngmưatăngdầntừBắcvàoNam,doHuếlàbứcchắntựnhiênC.Lượngmưakhôngổnđịnh,Huếcólượngmưacaonhất.D.CâuA+CđúngCâu33.Cânbằngẩmlà(mm):A.TíchgiữalượngmưavàlượngbốchơiB.HiệugiữalượngmưavàlượngbốchơiC.HiệugiữalượngbốchơivàlượngmưaD.ThươnggiữalượngmưavàlượngbốchơiCâu34.Huếcólượngmưacaonhấtdo:A.MùathuđôngcósựhoạtđộngcủadảihộitụnộichítuyếnB.DãyBạchMãchắncácluồnggióthổitheohướngĐôngBắcC.CâuA+BđúngD.CâuA+BsaiCâu35.TP.HồChíMinhcólượngmưacaohơnHàNộido:A.ChịuảnhhưởngtrựctiếpcủagiómùaTâyNamB.GiómùađôngBắctừbiểnthổivàocuốimùađôngC.HoạtđộngcủadảihộitụnộichítuyếnD.CâuA+CđúngCâu36.Huếcólượngcânbằngẩmcaonhấtlàvì:A.MưanhiềuvàhầunhưquanhnămB.LượngbốchơinhỏC.CâuA+BđúngD.CâuA+Bsai-9-VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíCâu37.HàNộicólượngmưaítnhấtdo:A.ÍtchịutácđộngcủagiómùaĐôngBắcB.LượngbốchơicaoC.CâuA+BđúngD.D.CâuA+BsaiChobảngsốliệu:Diệntíchgieotrồngcâycôngnghiệphằngnămvàcâycôngnghiệplâunămởnướcta,năm1990và2005(nghìnha)NămCâycôngnghiệphằngnămCâycôngnghiệplâunăm1990542,0657,32005861,51633,6Trảlờitừcâu38đếncâu41:Câu38.Biểuđồthíchhợpnhấtchobảngsốliệutrênlà:A.BiểuđồtrònB.BiểuđồcộtđôiC.BiểuđồcộtchồngD.BiểuđồcộtngangCâu39.Giaiđoạn1990đến2005,diệntíchgieotrồngcâycôngnghiệpcủanướcta:A.TănggấphailầnsovớinămtrướcB.CâycôngnghiệphằngnămtăngnhanhhơncâycôngnghiệplâunămC.GiảmtỉtrọngcâycôngnghiệphằngnămD.CâuA+CđúngCâu40.Diệntíchcâycôngnghiệptăngnhanhnhờyếutốquantrọngnhấtlà:A.Khíhậu,đấtđai,sôngngòiphùhợpB.LaođộngdồidàoC.NhucầuthịtrườngtăngmạnhD.MạnglướicơsởchếbiếnhiệnđạiCâu41.Câycôngnghiệplâunămcóxuhướngtăngnhanhdo:A.HìnhthànhcácvùngchuyêncanhcâycôngnghiệpB.NướctacóhaivùngchuyêncanhcâycôngnghiệplớnlàĐôngNamBộvàTâyNguyênC.Diệntíchtăngkèmtheocơcấu.D.Tấtcảýtrênđềuđúng