Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập trắc nghiệm chương 3 hình học 12

afec4993abcd9c3fcdd6cc5a516473b8
Gửi bởi: Võ Hoàng vào 10:08 AM ngày 28-12-2017 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 216 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Gi bài SBT lý 10 bả ài Th hànhự ác nh sị ốph ng pháp bi hi các ng lý trên đươ ượ ồCâu 1: đây và cho bi tọ ướ ếa) Tên đả ồb) dung th hi nộ ệc) Tên các ph ng pháp bi hi và tên ng lí ng ươ ượ ượ ừph ng pháp bi hi nươ ệd) Qua có th bi nh ng tính nào ng lí?ả ượ ượ ịGi i:ảa. Tên :ả ồCông nghi đi Vi Nam, năm 2002ệ ệb. dung th hi nộ ệCông nghi đi Vi Nam (nhi đi th đi n), các tr và ng dây ườ220KV, 500KV.c.- Các ph ng pháp bi hi n: Ph ng pháp Kí hi (kí hi đi m), ph ng ươ ươ ươpháp kí hi ng.ệ ườ- ng bi hi :ố ượ ở+ Kí hi đi m: nhà máy nhi đi n, nhà máy thu đi n, nhà máy thu đi ệđang xây ng, tr bi áp 220KV, tr bi áp 500KV, sông ngòi .ự ế+ Kí hi theo ng là: ng dây 220 KV, 500KV, biên gi lãnh th .ệ ườ ườ ổd. Ta bi c:ế ượ- Kí hi đi m:ệ ể+ Tên các nhà máy: th đi n, nhiêt đi n, nhà máy th đi đang xây ệd ng.ự+ trí, phân ng: nhà máy: th đi n, nhiêt đi n, nhà máy ượ ệth đi đang xây ng, tr bi ápủ ế+ Ch ng quy mô ng ượ ượ- Kí hi theo ng:ệ ườ+ Tên, trí, ch ng ng ng dây 220 KV, 500 KVị ượ ượ ườ+ Biên gi lãnh th …ớ ổ+ Sông ngòiCâu 2: đây và cho bi tọ ướ ếa) Tên đả ồb) dung th hi nộ ệc) Tên các ph ng pháp bi hi và tên ng lí ng ươ ượ ượ ừph ng pháp bi hi nươ ệd) Qua có th bi nh ng tính nào ng lí?ả ượ ượ ịGi i:ảa. Tên Gió và bão Vi Nam.ả ệb. dung th hi nộ ệCông nghi đi Vi Nam (nhi đi th đi n), các tr và ng dây ườ220KV, 500KV.c.- Các ph ng pháp bi hi n: Ph ng pháp kí hi ng chuy ng, ươ ươ ườ ộph ng pháp kí hi (d ng ng), Ph ng pháp kí hi (d ng đi m). ươ ườ ươ ể- ng bi hi :ố ượ ở+ Kí hi chuy ng: Gió, bão ộ+ Kí hi ng: Biên gi i, sông, bi n.ệ ườ ể+ Kí hi u: Các thành phệ ốd. Ta bi c:ế ượ- Kí hi chuy ng: ng, su gió,bão trên lãnh th .ệ ướ ổ- Kí hi ng: Hình ng ng biên gi i, ng bi n; phân ng ườ ườ ườ ạl sông ngòi.ướ- Kí hi u: trí các thành ph n: Hà i, Đà ng, TP.H Chí Minh…ệ ồCâu 3: đây và cho bi tọ ướ ếa) Tên đả ồb) dung th hi nộ ệc) Tên các ph ng pháp bi hi và tên ng lí ng ươ ượ ượ ừph ng pháp bi hi nươ ệd) Qua có th bi nh ng tính nào ng lí?ả ượ ượ ịGi i:ảa. Tên Phân dân châu Áả ưb. dung th hi nộ ệCông nghi đi Vi Nam (nhi đi th đi n), các tr và ng dây ườ220KV, 500KV.c.- Các ph ng pháp bi hi n: ph ng pháp ch đi m, ph ng pháp kí ươ ươ ươhi ng.ệ ườ- ng bi hi :ố ượ ở+ Kí hi đi m: Dân ư+ Kí hi theo ng là: Biên gi i, ng bi ườ ườ ểd. Ta bi c:ế ượ+ phân dân châu Á, đông dân, th dân.ự ư+ trí các đô th đông dân châu ị+ Hình ng ng biên gi i, bi n, các con sông…ạ ườ
2020-09-29 23:52:27