Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập trắc nghiệm: Cảm ứng ở động vật (phần 1)

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-05-15 06:53:07

Câu 1: Động vật nào dưới đây có hệ thần kinh dạng lưới ?

   A. Bọ rùa

   B. Đỉa

   C. Giun đũa

   D. San hô

Câu 2: Động vật nào dưới đây có hai chuỗi hạch chạy dọc thân ?

   A. Ong

   B. Bọ ngựa

   C. Sán lá gan

   D. Đỉa

Câu 3: Một cung phản xạ gồm có bao nhiêu thành phần cơ bản ?

   A. 7 thành phần

   B. 6 thành phần

   C. 4 thành phần

   D. 5 thành phần

Câu 4: Phản xạ nào dưới đây là phản xạ có điều kiện ?

   A. Sởn gai ốc khi có gió lạnh lùa qua

   B. Rụt tay lại khi chạm phải vật nóng

   C. Vã mồ hôi khi ăn đồ chua

   D. Bỏ chạy khi có báo cháy

Câu 5: Trong não bộ, thành phần nào đóng vai trò quan trọng nhất, tạo nên sự khác biệt của trí tuệ loài người so với các động vật khác ?

   A. Đại não

   B. Tiểu não

   C. Não trung gian

   D. Hành – cầu não

Câu 6: Trong các động vật dưới đây, động vật nào có tổ chức thần kinh tiến hoá nhất ?

   A. Sán lông

   B. Cá chép

   C. Bọ ngựa

   D. Thuỷ tức

Câu 7: Trong các động vật dưới đây, động vật nào có tỉ lệ giữa khối lượng não và khối lượng cơ thể là nhỏ nhất ?

   A. Sư tử

   B. Chó

   C. Tinh tinh

   D. Voi

Câu 8: Não bộ của động vật có vú được phân chia thành mấy phần cơ bản ?

   A. 7 phần

   B. 6 phần

   C. 3 phần

   D. 5 phần

Câu 9: Khi dùng kim châm vào một bộ phận nào đó, động vật nào dưới đây sẽ co rút toàn thân ?

   A. Linh cẩu

   B. Thú mỏ vịt

   C. Ve sầu

   D. Hải quỳ

Câu 10: Trong các động vật dưới đây, động vật nào có khả năng hình thành nên nhiều phản xạ có điều kiện nhất ?

   A. Chó cỏ

   B. Cá heo

   C. Rắn nước

   D. Cá đuối

Đáp án và hướng dẫn giải

Lượt xem: 284