Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập toán lớp 5: Bài toán về hình tròn

20a6a4962209c7b8d0d9ec5d7b0b5396
Gửi bởi: đề thi thử vào ngày 2017-01-11 16:45:41 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 991 | Lượt Download: 2 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Doc24.vnBài hình tròn 5ậ ớ1. Tìm chu vi và di tích hình tròn có:ệa) 5cm 0,8cm 54 dm.b) 5,2m 1,2m 53 dm.2. Tính đng kính hình tròn có chu vi: ườ 12,56cm 18,84dm 2,826m.3. Tính bán kính hình tròn có chu vi: 16,328dm 8,792cm 26,376m.4. Tính di tích hình tròn có chu vi: 6,908 m; 25,12dm 16,956cm.5. ng ch đng hình tròn có đng kính 50cm.ộ ườ ườa. Tính di tích ng ch đng ng mét vuông? ườ ằb. Ng ta hai ng đó, mét vuông 7000đng. mườ ấb ng đó bao nhiêu ti n?ả ề6. bi báo giao thông tròn có đng kính 40cm. Di tích ph mũi tên trênộ ườ ầbi báo ngể ằ51 di tích bi báo. Tính di tích ph mũi tên? ầ7. Di tích hình đã cho là ng di tích hình ch nh và hai hình tròn.ệ ửTìm di tích hình Hệ8cm6cmHDoc24.vn8. Cho hình vuông ABCD có nh 4cm. Tính di tích ph tô đm hìnhạ ủvuông ABCD (xem hình )ẽ9. Tính di tích ph tô đm hình tròn (xem hình bên) bi hình tròn cóệ ếcùng tâm và có bán kính là 0,8 mvà 0,5m.ầ ượ10. Cho hình tròn tâm O, đng kính AB 8cm. ườa) Tính chu vi hình tròn tâm O, đng kính AB; hình trònườtâm M, đng kính OA và hình tròn tâm N, đng kínhườ ườOB.b) So sánh ng chu vi hình tròn tâm và hình trònổ ủtâm chu vi hình tròn tâm O.ớABAD C4cm0,85m0,5mAMNA BODoc24.vn11. Tính di tích hình tam giác vuông ABC trong hình bên, bi hình tròn tâmệ ếA có chu vi là 37,68 cm.12. cái nong hình tròn có chu vi đo đc 376,8cm. Tính di tích cái nong raộ ượ ệmét vuông?13. Sân tr ng em hình ch nh có chi dài 45m và chi ng 6,5m.ườ ộChính gi sân có hoa hình tròn đng kính 3,2m. Tính di tích sânữ ườ ệtr ng còn i?ườ ạ14. Đu xóm em có đào cái gi ng, mi ng gi ng hình tròn có đng kính 1,6m.ầ ườXung quanh mi ng gi ng ng ta xây cái thành ng 0,3m. Tính di tíchệ ườ ệthành gi ng?ế15. Hình bên là hình vuông ABCD có chu vi 48 dm. ộTính di tích ph ch chéo? CBMAACBB AD CBDoc24.vn16. Trong sân tr ng, ng ta tr ng hai hoa hình tròn. tr ng hoa cúc cóườ ườ ồđng kính 40dm.B tr ng hoa hoa ng có chu vi 9,42 m. hoa nào cóườ ồdi tích và bao nhiêu dm?ệ ơ17. Sân tr ng Nguy Hu hình thang có trung bình ng hai đáy 40m, chi uườ ềcao 30m. Gi sân, ng ta xây hoa hình tròn có chu vi 12,56m. Tínhữ ườ ồdi tích còn sân tr ng Nguy Hu ườ ệ18. Trên khu đt hình ch nh chi ng 12m và ng ằ31 chi dài, ng iề ườta đp nhà hình vuông chu vi 24m và xây hoa hình tròn bánắ ồkính 2m, chung quanh hoa, ng ta làm đi chi di tíchườ ườ ệ15,70m 2. Tính di tích đt còn i?ệ ạ19. sân đng có hình dáng và kích th nh hình bên. Tính:ộ ướ ẽa) Chu vi sân đng.ậ ộb) Di tích sân đng.ệ ộ20. gi mi ng đt hình ch nh dài 14m, ng 9m, ng ta đào cáiỞ ườ ộao hình tròn có đng kính 5m.ườa) Tính di tích mi ng đt? ấb) Tính di tích ao? ặc) Tính di tích mi ng đt còn i? 80m 120mTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.