Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập tính toán Hoá 9, Chương III

30363437396664636562333131303131616463363139383066356135656438656136613866303964656665316166326135313137303933393230653236363464
Gửi bởi: Cẩm Vân Nguyễn Thị vào 03:20 PM ngày 9-07-2018 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 242 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán Lý Hóa Sinh Văn Anh tốt nhất! BÀI TẬP TÍNH TOÁN CHƯƠNG III CÓ LỜI GIẢI Bài Nung 10,23 gam hỗn hợp hai oxit là CuO và PbO với cacbon dư.Toàn bộ lượng khí CO2 sinh ra được dẫn vào bình đựng dung dịchCa(OH)2 dư. Phản ứng xong thu được 5,5 gam kết tủa. Tính thànhphần trăm theo khối lượng của mỗi oxit kim loại trong hỗn hợp. Hướng dẫn giải: Các phương trình hóa học: 2CuO ��0→2Cu CO2↑ (1) 0,5a mol 2PbO ��0→ 2Pb CO2 (2) 0,5.b mol CO2 Ca(OH)2 CaCO3↓ H2O (3) Theo (1), (2) và (3) nCO2 nCaCO3 5,5100 0,055mol Đặt và là số mol CuO và PbO có trong 10,23 gam hỗn hợp. Ta có: 80a 223b 10,23 0,5a 0,5b 0,05 Giải hệ phương trình trên ta có: 0,1 0,01 Thành phần phần trăm theo khối lượng của các oxit trong hỗn hợp: %CuO 78,2%; PbO 21,8%. Bài Sục 5,6 lít khí CO2 (đktc) vào lít khí NaOH 0,2M. Tìm vànồng độ mol của muối tạo thành trong hai trường hợp:Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán Lý Hóa Sinh Văn Anh tốt nhất! a/ Tạo muối trung hòa. b/ Tạo muối axit. c/ Nếu tạo cả hai muối thì thể tích NaOH nằm trong khoảng bao nhiêu? Hướng dẫn giải: nCO2 5,6/22,4 0,25 mol a/ CO2 2NaOH Na2CO3 H2O 0,25 0,5 0,25 mol =>VNaOH 2,5 lít. CM muối 0,1M. b/ CO2 NaOH NaHCO3 0,25 0,25 0,25 mol VNaOH 1,25 lít CM muối 0,2M c/ Trong trường hợp tạo cả muối thì: 1< �������������2 <2 nCO2 0,25 =>1< ��������0,25 <2 =>0,25 nNaOH 0,5 Bài Dùng dung dịch NaOH dư hòa tan hoàn toàn 5,94g Al thu được khíA. Khí thu được bằng cách lấy axit HCl đặc, dư hòa tan hết1,896g KMnO4. Nhiệt phân hoàn toàn 12,25g KClO3 có xúc tácthu được khí C.Cho A, và vào một bình kín rồi đốt cháy để các phản ứng xảyra hoàn toàn. Sau đó bình được làm lạnh để ngưng tụ hết hơi nướcvà giả sử các chất tan hết vào nước thu được dung dịch D. Tính nồng độ của D. Hướng dẫn giải:Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán Lý Hóa Sinh Văn Anh tốt nhất! Bài Cho gam hỗn hợp sắt và đồng tác dụng với Clo (đun nóng), thuđược 18,9375 gam hỗn hợp sản phẩm. Hòa tan sản phẩm vào nướcrồi cho tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 12,925 gam kết tủa. Tính số gam mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu. Hướng dẫn giải: 2Fe+ 3Cl2 2FeCl3 (1) mol Cu Cl2 CuCl2 (2) mol FeCl3 NaOH Fe(OH)3↓ 3NaCl (3) mol CuCl2 2NaOH Cu(OH)2↓ 2NaCl (4) mol Từ (1) và (2) :162,5x 135y 18,9375 gam (I)Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán Lý Hóa Sinh Văn Anh tốt nhất! Từ (3) và (4): 107x 98y 12,925 gam (II) Giải hệ phương trình (I), (II) ta được: 0,75 b= 0,05. Số gam mỗi kim loại trong hỗn hợp là: mFe 56.0,75 4,2 gam mCu 64.0,05 3,2 gam. Bài Đốt cháy hoàn toàn 20 lít hỗn hợp khí gồm CO và CO2, cần lít khí oxi (các khí đo cùng điều liện nhiệt độ và áp suất). Hãy xác định thành phần phần trăm theo thể tích của các khí tronghỗn hợp. Hướng dẫn giải: 2CO O2 2CO2 Bài Đốt cháy hoàn toàn 7,2 gam than, thu được hỗn hợp khí gồm CO2 và CO. Dẫn hỗn hợp khí thu được vào ống nghiệm đựng CuO (dư)nung nóng. Khi phản ứng xong, cho toàn bộ lượng khí thu đượcvào nước vôi trong (lấy dư) thu được gam kết tủa.Viết các phương trình phản ứng. Tính a. Hướng dẫn giải: a)Các phương trình hóa học: O2 CO2 (1) 2C O2 2CO (2) CuO CO Cu CO2 (3) Như vậy toàn bộ cacbon đã chuyển thành khí CO2. Dẫn khí CO2 vào nước vôi trong, xảy ra phản ứng: Ca(OH)2 CO2 CaCO3↓ H2O (4)Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán Lý Hóa Sinh Văn Anh tốt nhất! b) Theo (1), (2), (3) và (4): nCaCO3 nCO2 nC 7,2/12 0,6 mCaCO3 0,6.100 =6g Bài Khí thu được khi cho 87 gam MnO2 tác dụng với axit clohiđricđặc, dư. Dẫn vào 500ml dung dịch NaOH 5M (D 1,25 g/lml),thu được dung dịch B. Tính nồng độ mol của các chất trong dung dịch B. Biết thể tích dung dịch thay đổi khôngđáng kể. Hướng dẫn giải: CMNaCl CM(NaClO) 1/0,5 2M CM(NaOH dư) 2,5−20,5 1M Bài Tìm biết phi kim có hóa trị với hidro. Trong hợp chất oxitcao nhất chứa 56,34% oxi theo khối lượng. Hướng dẫn giải: Phi kim có hóa trị III với hidro do đó công thức oxit cao nhất có công thức A2O5. %A 100% 56,34% 43,66%. Ta có 56,34% phân tử khối ứng với 16 80 đvc. Vậy 43,66% phân tử khối ứng với 43,66.8056,34 62 đvc. Bài 9Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán Lý Hóa Sinh Văn Anh tốt nhất! lít khí (đktc) có khối lượng là 7,59 gam. Đốt 3,4 gam khí X,thu được 2,24 lít khí lưu huỳnh đioxít (đktc) và 1,8 gam nước.a) Tìm công thức hóa học của X.b) Tính thể tích oxi (đktc) cần thiết để đốt cháy hoàn toàn lítkhí X. Hướng dẫn giải: a)Khối lượng mol phân tử của khí X: MX 7,59.22,45 34g Số mol đem đốt cháy nX 3,434= 0,1 mol. Số mol các chất sinh ra sau khi đốt: nSO2 22,4/2,24= 0,1mol; nH2O 1,8/18= 0,1mol Như vậy: mol đốt cháy tạo thành mol SO2 mol H2O Vậy trong nguyên tử có nguyên tử và nguyên tử =>X là H2S. b) Phương trình phản ứng đốt cháy H2S: 2H2S 3O2 2SO2 H2O Theo phương trình phản ứng: VO2 32VH2S= 7,5 lít. Bài 10 600g dung dịch KClO3 bão hòa 20oC, nồng độ 6,5% được chobay hơi nước sau đó để 20oC thì có khối lượng 413g. a/ Tính khối lượng chất rắn kết tinh. b/ Tính thành phần các chất trong dung dịch sau. Hướng dẫn giải: a/ Khối lượng KClO3 trong dung dịch ban đầu 6,5%. 600 39 g. Gọi lượng muối kết tinh là gam. Khối lượng dung dịch sau kết tinh là gam.Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán Lý Hóa Sinh Văn Anh tốt nhất! {�+�=413�+6,5100�=39 => {�=13�=400 b/Khối lượng dung dịch còn lại là 400g. Khối lượng chất tan trong dung dịch còn lại bằng 6,5%. 400 39 -13 26g. Bài 11 Nung hỗn hợp gồm 5,6g sắt và 1,6g lưu huỳnh trong môi trườngkhông có không khí. Sau phản ứng thu được hỗn hợp chất rắn A.Cho dung dịch HCl 1M phản ứng vừa đủ với thu được hỗn hợpkhí B. Hướng dẫn giải: a) Viết phương trình hóa học. b) Tính thể tích dung dịch HCl 1M đã tham gia phản ứng. nFe 5,6/56 0,1mol nS 1,6/32 0,05 mol Fe FeS 0,1 0,05 mol Số mol các chất sau phản ứng: nFe 0,05 mol nFeS 0,05 mol Chất rắn là Fe dư, FeS phản ứng với HCl: Fe 2HCl FeCl2 H2 (1)Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán Lý Hóa Sinh Văn Anh tốt nhất! 0,05 0,1 mol FeS 2HCl FeCl2 H2S (2) 0,05 0,1 mol Số mol HCl phản ứng (1), (2): 0,1+0,1=0,2 mol Tính thể tích dd HCl 1M đã tham gia phản ứng: 0,21.1000 200 ml Bài 12 Cho 10,8g kim loại hóa trị III tác dụng với clo dư thì thu được 53,4g muối. Hãy xác định kim loại đã dùng. Hướng dẫn giải: Bài 13 Tính thể tích dung dịch NaOH 1M để tác dụng hoàn toàn với 1,12lit khí Clo (đktc). Nồng độ mol của các chất sau phản ứng? Giảthiết thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể. Hướng dẫn giải:Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán Lý Hóa Sinh Văn Anh tốt nhất! Bài 14 Hãy xác định thành phần về thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp CO, CO2, biết các số liệu thực nghiệm sau: Dẫn 16 lit hỗn hợp CO, CO2 qua nước vôi trong dư thu được khí A. Để đốt cháy hoàn toàn khí cần lit khí oxi.Các thể tích khí đo cùng điều kiện, nhiệt độ áp suất. Hướng dẫn giải: Bài 15 a)Hãy xác định công thức của một loại oxít sắt, biết rằng khi cho32g oxit sắt này tác dụng hoàn toàn với khí cacbon oxit thì thuđược 22,4g chất rắn. Biết khối lượng mol của oxit sắt là 160g. b)Chất khí sinh ra được hấp thu hoàn tòan bằng dung dịch nước vôitrong dư. Tính khối lượng kết tủa thu được.Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán Lý Hóa Sinh Văn Anh tốt nhất! 10 Hướng dẫn giải: Gọi công thức của môt loại oxit sắt: FexOy Gọi số mol oxit sắt trong 32g là mol FexOy yCO →xFe yCO2 ax ay mol Ta có hệ phương trình: 160 56.2+16y =>y => Công thức: Fe2O3 b) Số mol CO2 =0,6mol CO2 Ca(OH)2 →CaCO3 H2O 0,6 0,6 mol Khối lượng kết tủa: 0,6.100 60g Bài 16 Cho 69,6g MnO2 tác dụng với dung dịch HCl đặc dư thu được mộtlượng khí X. Dẫn khí vào 500ml dung dịch NaOH 4M thu đượcdung dịch A. Tính nồng độ mol của các chất trong dung dịch A. Giả thiết rằng thể tích dung dịch sau phản ứng thay đổi không đáng kể. Hướng dẫn giải: Bài 17