Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập tính số hạt trong nguyên tử

7ed7a475455e91649355a4300aebc3c3
Gửi bởi: Cẩm Vân Nguyễn Thị vào ngày 2018-05-09 23:18:10 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 279 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

BÀI TẬP

P TÍNH S

SỐ HẠT

T TRONG NGUYÊN T

TỬ

Các kiến thức cần có để giảii dạng

d

toán này:

Số hạt mang điện

n là p và e, số

s hạt không mang điện là nSố khối A = p + nTổng số hạt củaa nguyên tử:

t X = p + n + e, trong đó p = eNên X = 2p + nVới a là số hạtt nào đó (p, n, e), thì phần trăm số hạt a sẽ là:Ví dụ 1:

Nguyên tử Nhôm có điện

n tích hạt

h nhân là 13+. Trong nguyên tử nhôm, số

s hạt mang điện

nhiều hơn số hạt không mang điện

đi là 12 hạt. Hãy cho biết số khốii của

c nhôm.

Phân tích đề:

Số hạt mang điện p + e nhiều

u hơn số

s hạt không mang điện n là

là 12.

Tức là (p+e) – n = 12.Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn

Văn - Anh tốt nhất!1Bài giải

Ta có điện tích hạt nhân là 13+ , tức p = 13 (1)

Ta lại có (p+e) – n = 12

Mà p = e Suy ra 2 p – n = 12 (2)

Thế (1) vào (2) ta được: 2 . 13 – n = 12

Suy ra n = 26 - 12 = 14

Số khối A = p + n = 13 + 14 = 27. Vậy số khối của nhôm là 27.

Ví dụ 2:

Biết nguyên tử B có tổng số hạt là 21. Số hạt không mang điện chiếm 33,33%. Xác định

cấu tạo của nguyên tử B.

Phân tích đề:

Các bạn hình dung sơ đồ sau:Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!2Số hạt không mang điện chiếm 33,33% nghĩa là % n = 33,33; tổng số hạt là 21, tức X =

21. Tìm p, e.

Bài giải

% n = 33,33% ⇒⇒ n = 33,33.2110033,33.21100 = 7 (1)

X = p + n + e mà p = e ⇒⇒2p + n = 21 (2)

Thế (1) vào (2) ⇒⇒p = e = 21−7221−72 = 7

Vậy nguyên tử B có điện tích hạt nhân 7+ , có 7e

Bài tập vận dụng

Những kiến thức cơ bản trên sẽ trở nên dễ nhớ hơn khi các bạn thường xuyên vận dụng

để giải quyết các bài tập tương tự:

Bài 1

Nguyên tử A có tổng số hạt là 52, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không

mang điện là 16. Tính số hạt từng loại.

Bài 2

Nguyên tử B có tổng số hạt là 28. Số hạt không mang điện chiếm 35,7%. Tính số p, n ,

e.

Bài 3

Nguyên tử Sắt có điện tích hạt nhân là 26+. Trong nguyên tử, số hạt mang điện nhiều

hơn số hạt không mang điện là 22. Hãy xác định số khối của nguyên tử Sắt.

Bài 4

Nguyên tử M có số nơtron nhiều hơn số proton là 1 và số hạt mang điện nhiều hơn số

hạt không mang điện là 10. Xác định cấu tạo nguyên tử. Đối chiếu bảng các nguyên tố

SGK xem M là nguyên tố nào?

Bài 5

Tổng số hạt trong nguyên tử là 28, trong đó số hạt không mang điện chiếm xấp xỉ 35 %.

Tính số hạt mỗi loại. Vẽ sơ đồ cấu tạo nguyên tử.

Bài 6

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!3Nguyên tử của một nguyên tố A có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 48, trong đó

số hạt mang điện gấp hai lần số hạt không mang điện. Tính số hạt mỗi loại.

Bài 7

Nguyên tử X có tổng số proton, nơtron, electron là 116 trong đó số hạt mang điện nhiều

hơn số hạt không mang điện là 24. Xác định số hạt từng loại.

Bài 8

Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong 2 nguyên tử kim loại A và B là 142 trong đó

số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 42, số hạt mang điện của B nhiều

hơn A là 12. Tính số proton mỗi loại.

Bài 9

Tổng số hạt p,n,e trong 2 nguyên tử kim loại A và B là 177. Trong đó số hạt mang điện

nhiều hơn số hạt không mang điện là 47. Số hạt mang điện của nguyên tử B nhiều hơn

của nguyên tử A là 8. Tính số proton mỗi loại.

Đáp án

Bài 1: p = e = 17; n = 18

Bài 2: p = e = 9; n = 10

Bài 3: Số khối A = 56

Bài 4: p = e =11; n = 12; M là Na.

Bài 5: p = e = 9; n = 10

Bài 6: p = e = n = 16

Bài 7: p = e = 35; n = 46

Bài 8: pA = 20; pB = 26

Bài 9: pA = 26; pB = 30Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!4