Bài tập thực hành trang 36 công nghệ 11

Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-12-08 16:19:28 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Bµi trang 36Gá tròn TL 1:1ỗBµi trang 36Gá nghiêngTL 1:1ặ27 1420 32652818132Bµi trang 36Gá ch nh TL 1:1ỗ ậ26 3030 2016721010 103311430 16 2812Bµi trang 36Gá có rãnh TL 1:1241254R11 362816204Bµi trang 36Gá ch tròn TL 1:1ạ1336R1614 3601352325Bµi trang 36Gá ch ch TL 1:1ạ ệO18 3855121235 14346