Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập ôn tập môn Toán (Lớp 7)

5bb6b28d61b2b3e9cf222a8f3defc373
Gửi bởi: Nguyễn Trang Như vào ngày 2016-05-13 20:02:35 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 615 | Lượt Download: 9 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Bài tập ôn tập môn Toán (Lớp 7)Câu 1: Cho tam giác ABC, góc 64 0, góc 80 0. Tia phân giác góc BAC cắt BC tại D.Số đo của góc là bao nhiêu?A. 70 B. 102 C. 88 D. 68 oCâu 2: Đơn thức -1/2 xy đồng dạng với:A. -1/2 2y B. 2y C. xy D. -1/2 xyCâu 3: Cho tam giác đều ABC độ dài cạnh là 6cm. Kẻ AI vuông góc với BC. Độ dài cạnh AI là:A. 3√3 cm B. cm C. 3√2 cm D. 6√3 cmCâu 4: Tìm N, biết n.2 216, kết quả là:A. B. C. D. 3Câu 5: Xét các khẳng định sau. Tìm khẳng định đúng. Ba đường trung trực của một tam giác đồng qui tại một điểm gọi là:A. Trọng tâm của tam giác B. Tâm đường tròn ngoại tiếpC. Trực tâm của tam giác D. Tâm đường tròn nội tiếpCâu 6: Cho tam giác ABC có gó 50 0; góc góc 3. Bất đẳng thức nào sau đây đúng?A. AC AB BC B. BC AC AB C. AC BC AB D. BC AB ACCâu Cho điểm (-4; 2). Điểm đối xứng với điểm qua trục hoành có tọa độ là:A. Q(4; 2) B. Q(-4; 2) C. Q(2; -4) D. Q(-4; -2)Câu 8: Xét các khẳng định sau, tìm khẳng định đúng. Trong một tam giác giao điểm của ba trung tuyến gọi là:A. Trọng tâm tam giác B. Trực tâm tam giácC. Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác D. Tâm đường tròn nội tiếp tam giácCâu 9:P(x) và Q(x) -2x và R(x) -x +2x 4.P(x) R(x) là đa thức:A. 3x 2x B. 3x C. -2x 2x D. 3x 2x 2x 2Câu 10: Cho tam giác ABC có AB AC 10cm, BC 12cm. Vẽ trung tuyến AM của tam giác. Độ dài trung tuyến AM là:A. 8cm B. √54cm C. √44cm D. 6cmCâu 11: Tính: 1/4 1/6 1/4 5/6 ?A. -5/6 B. -2/3 C. 3/8 D. 3/2Câu 12: Tìm N, biết n+2 20, kết quả là:A. B. C. D. 2Câu 13: Trong các số sau số nào là nghiệm thực của đa thức: P(x) –x 6A. B. -2 C. D. -6Câu 14: Tìm N, biết n/3 64/27, kết quả là:A. B. C. D. 0Câu 15: Tính (15 5).(3 5)A. 243/32 B. 39/32 C. 32/405 D. 503/32Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.