Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

BÀI TẬP NÂNG CAO ĐẦU NĂM TOÁN LỚP 7

402d849ece6419d7b245f2b0dc677f07
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-08-03 17:17:27 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 327 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

KI TRA KỲ MÔN TOÁN 8Ề ỌBài 1: (1,5 đi m)ểTh hi phép tínhự ệa) (-4x 2)(2x 16 5) b) (x 2) 3x(1 x)Bài 2: (2 đi m) ểPhân tích đa th thành nhân tứ ửa) 12x 5y 15x 7y 24x 6y b) 10x 25c) (3x y) 9x 2Bài 3: (1,5 đi m) Tìm bi ếa) 5x(2x 3) 2x 0b) 2012x 2013 0Bài 4: (1,5 đi m) Th hi phép tínhự ệa) x22x+10+10x+252x+10b) 3x−3−6xx2−9+xx+3(x≠±3) Bài 5: (3,5 đi m)ểCho tam giá ABC cân có M, N, ầl là trung đi các nh AB, AC, ượ ạBCa) Ch ng minh MN // BC và giác ứBMNC là hình thang cânb) là đi ng qua ủN. Ch ng minh giác AMCQ là ứhình bình hànhc) Ch ng minh giác AMPN là hình ứthoid) là đi ng qua ủM. Ch ng minh góc AKB 90ứ