Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 10 (3)

a1237858794f0fa9274ce2e09f9c017f
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-09-12 21:36:12 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 357 | Lượt Download: 2 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Doc24.vnSỞ GD&ĐT HÀ NỘITRƯỜNG THPT NGỌC TẢO ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ NĂM HỌC 2016 2017MÔN: VẬT LÝ LỚP 10Thời gian làm bài: 45 phútA. TRẮC NGHIỆMCâu 1. Phương trình chuyển động của một chất điểm có dạng 10 3t (x đo bằngm, đo bằng giây). Công thức tính vận tốc của chất điểm theo thời gian làA) 10 3t (m/s) B) -3 2t (m/s). C) (m/s). D) 2t (m/s).Câu 2. Chọn câu đúng: Một hệ tọa độ cố định gắn với vật làm mốc và một đồng hồ đothời gian gọi làA) Mốc thời gian. B) Sự chuyển động của vật đó.C) Quỹ đạo của chuyển động. D) Hệ quy chiếu.Câu 3. Một vật được thả rơi tự do từ độ cao 20 xuống đất. Lấy 10 m/s 2. Vận tốccủa vật ngay trước khi chạm đất làA) 20 m/s. B) 200 m/s C) 200 .m D) 20 .m sCâu 4. Chuyển động nhanh dần đều là chuyển động trong đó A) uãng đường đi được tăng dần.B) ận tốc có độ lớn tăng dần theo thời gian. C) ecto gia tốc không đổi cả về hướng và độ lớn, luôn cùng hướng với vecto vậntốc.D) ia tốc luôn luôn dương. Câu 5. Một chiếc thuyền chuyển động thẳng ngược chiều dòng nước, đi được 15 kmtrong giờ, nước chảy với vận tốc km/h. Vận tốc của thuyền đối với nước làA) km/h. B) 20 km/h. C) 15 km/h. D) 10 km/h.Câu 6. Chọn phát biểu sai Trong chuyển động thẳng biến đổi đều.1. ận tốc là hàm bậc nhất theo thời gian.B) lớn gia tốc không đổi.C) ích giữa gia tốc và vận tốc không đổi.D) ọa độ là hàm bậc hai theo thời gian.Doc24.vnCâu 7. Chọn phát biểu đúng.A) huyển động chậm dần đều theo chiều dương của trục tọa độ có 0.B) huyển động thẳng chậm dần đều có 0. C) huyển động thẳng nhanh dần đều theo chiều dương của trục tọa độ có 0.D) huyển động nhanh dần đều có 0.Câu 8. Chọn câu đúng: Chuyển động thẳng đều là chuyển động trong đóA) uỹ đạo là đường thẳng và tốc độ trung bình như nhau trên mọi quãng đường.B) uỹ đạo là đường thẳng, quãng đường đi được không đổi.C) ốc độ không thay đổi.D) uỹ đạo và tốc độ không đổi. Câu 9. Khi tô đang chạy với vận tốc 10 m/s trên một đoạn đường thẳng thì người lái xetăng ga và tô chuyển động nhanh dần đều. Sau 10 giây tô đạt vận tốc 14 m/s. Gia tốc avà vận tốc của tô sau 40 giây tăng ga là bao nhiêu ?A) 0,4 m/s và 26 m/s. B) 0,2 m/s và m/s. C) 1,4 m/s và 66 m/s. D) 0,2 m/s và 18 m/s.Câu 10. Một vật được thả rơi từ độ cao 78,4 xuống đất. Bỏ qua lực cản của không khí.Gia tốc rơi tự do 9,8 m/s 2. Quãng đường vật đi được trong giây cuối trước khi chạmđất bằngA) 44,1 m. B) 73,5 m. C) 34,3 m. D) 4,9 m.B. TỰ LUẬN:Bài 1. Một đoàn tàu rời ga chuyển động thẳng nhanh dần đều. Sau phút tàu đạt tốc độ36km/h. Tính:a. Gia tốc của đoàn tàu .b. Tính quãng đường mà tàu đi được trong thời gian nói trên.c. Nếu tiếp tục tăng tốc như vậy thì sau bao lâu nữa tàu đạt tốc độ 72km/h.Bài 2. Một đồng hồ treo tường có kim giờ dài 10cm, kim giây dài 15 cm (tính từ trụcquay). Tính vận tốc dài của đầu các kim.Doc24.vnSỞ GD&ĐT HÀ NỘITRƯỜNG THPT NGỌC TẢO ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1NĂM HỌC 2016 2017MÔN: VẬT LÝ LỚP 10A. Trắc nghiệm1. B2. 3. A4. 5. B6. 7. C8. 9. A10. BB. Tự luậnBài Câu Nội dung Điểm1 ,0 điểm )a 101tVV 6160010 (m/s 2).1 ,0b V0 (at 2/2) 300 (m) ,0caVVt122 60 (s)1 ,02 ,0 điểm )Vh 2h Rh 7,27.10 -6 (m/s). ,0Vs =2s Rs 0,0157 (m/s) ,0Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.