Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 6 trang 41 Sách Bài Tập (SBT) Lịch Sử 9

Lý thuyết

Câu hỏi

Vì sao Liên Xô và Mĩ tuyên bố chấm dứt “ Chiến tranh lạnh”?

Hướng dẫn giải

- Sở dĩ hai siêu cường Xô – Mĩ tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh vì:
+ Cuộc chạy đua vũ trang kéo dài hơn bốn thập niên đã làm cho cả hai nước quá tốn kém và suy giảm “thế mạnh” trên nhiều mặt so với các cường quốc khác.
+ Nhiều khó khăn và thách thức to lớn đã đặt ra trước hai nước do sự vươn lên mạnh mẽ của Nhật Bản và các nước Tây Âu, … Còn nền kinh tế của Liên Xô đang lâm vào tình trạng trì trệ, khủng hoảng.
- Hai siêu cường Xô – Mĩ đều cần chấm dứt tình trạng Chiến tranh lạnh, thoát khỏi thế “đối đầu” để ổn định và củng cố vị thế của mình.

Các câu hỏi cùng bài học