Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 5 trang 25 Sách Bài Tập (SBT) Lịch Sử 9

Lý thuyết

Câu hỏi

Vì sao nói cuộc tấn công pháo đài Môn-ca-đa ( 26-7-1953) đã mở ra một giai đoạn mới trong phong trào đấu tranh của nhân dân Cu-Ba?

Hướng dẫn giải

Cuộc tấn công pháo đài Môn-ca-đa (26-7-1953) đã mở ra một giai đoạn mới trong phong trào đấu tranh của nhân dân Cu-ba, vì:
- Cuộc đấu tranh tuy không giành thắng lợi nhưng tiếng súng Môn-ca-đa đã thổi bùng lên ngọn lửa đấu tranh vũ trang trên toàn đảo Cu-ba.
- Khẳng định một thế hệ chiến sĩ cách mạng mới, trẻ tuổi đầy nhiệt huyết và kiên cường nhất định sẽ làm nên thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống chế độ độc tài của nhân dân Cu-ba.

Các câu hỏi cùng bài học