Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 5 trang 22 Sách Bài Tập (SBT) Lịch Sử 9

Lý thuyết

Câu hỏi

Hiện nay, các nước Châu Phi đang phải đối mặt với những khó khăn nào trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội?

Hướng dẫn giải

Nét nổi bật của châu Phi hiện nay là luôn trong tình thế bất ổn: xung đột nội chiến, đói nghèo, nợ nần chồng chất chết và bệnh tật (từ năm 1987 đến năm 1997 có tới 14 cuộc xung đột và nộ chiến ở Ruanđa có tới 800 nghìn người chết và 1,2 triệu người phải lang thang, chiếm 1/10 dân số)

Hiện nay châu Phi có 57 quốc gia, nhưng 32 nước xếp vào nhóm nghèo nhất của thế giới; 2/3 dân số châu Phi không đủ ăn, 1/4 dân số đói kinh niên (150 triệu người) tỉ lệ gia tăng dân số cao nhất thế giới (Ruanđa: 5,2%/năm)

Tỉ lệ người mù chữ cao nhất thế giới: Ghi-lê: 70%, Xan-nê-gan: 68%

Đầu thập niên 90 châu Phi nợ chồng chất: 300 tỉ USD

Các câu hỏi cùng bài học