Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 5 trang 104 Sách Bài tập (SBT) Lịch Sử 9

Lý thuyết

Câu hỏi

Hoàn thành bảng thống kê về những thắng lợi của nhân dân ta ở Miền Nam trong chiến đấu chống chiến lược “ chiến tranh đặc biệt” 

Thời gian

Sự kiện

Năm 1962

 

 

Ta giành thắng lợi vang dội trong Ấp Bắc.

Ngày 11-6-1963

 

Đông- Xuân 1964-1965

 

Hướng dẫn giải

Thời gian

Sự kiện

Năm 1962

Bộ chỉ huy quân sự Mĩ được thành lập

Tháng 1- 1963

Ta giành thắng lợi vang dội trong Ấp Bắc.

Ngày 11-6-1963

Hoà thượng Thích Quảng Đức đã tự thiêu phản đối Diệm đàn áp phật giáo.

Đông- Xuân 1964-1965

Đánh bại kế hoạch Giôn Xơn- Mác-na-ma-ra

Các câu hỏi cùng bài học