Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 4: Trang 83 vbt toán 3 tập 2

Lý thuyết

Câu hỏi

Một hình vuông có chu vi 3dm 2cm. Hỏi hình vuông đó có diện tích  bằng bao nhiêu xăng-ti-mét vuông ?

Hướng dẫn giải

Đổi: 3dm 2cm = 32cm

Độ dài cạnh hình vuông là :

32 : 4 = 8 (cm)

Diện tích hình vuông là :

8 ⨯ 8 = 64 (cm2)

Đáp số : 64cm2

Các câu hỏi cùng bài học