Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 4: Trang 64 vbt toán 3 tập 2

Lý thuyết

Câu hỏi

Ghép 6 miếng nhựa hình vuông cạnh 4cm thành hình chữ nhật (xem hình vẽ). Tính diện tích  hình chữ nhật đó.

Hướng dẫn giải

Diện tích 1 miếng nhựa hình vuông là:

4 x 4 = 16 (cm2)

Hình chữ nhật trên được ghép từ 6 miếng nhựa hình vuông nên diện tích hình chữ nhật là:

16 x 6 = 96 (cm2)

Đáp số: 96cm2

Các câu hỏi cùng bài học