Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài Tập 4 trang 46 Sách Bài Tập (SBT) Lịch Sử 8

Lý thuyết

Câu hỏi

Quan sát bảng số liệu sau đây và giải thích vì sao con số thiệt hại về người của Nga,Đức, Pháp, Áo- Hung trong Chiến tranh thế giới thứ nhất là rất lớn, còn Anh đặc biệt là Mĩ không đáng kể.

Hướng dẫn giải

- Chiến tranh chủ yếu xảy ra ở chiến trường Châu Âu, trong đó: 

Các nước Nga, Pháp là chiến trường chính, phải huy động một lực lượng lớn để đương đầu với Đức, Áo- Hung ...=> con số thiể hại về người (cả binh lính và dân thường) rất lớn. 

Đức, Áo- Hung là ngòi nổ của chiến tranh, để chiến thắng đối phương cũng phải huy động lực lượng ất lớn, lại là các nước bại trận...=>con số thieejtj hại về người cũng rất lớn. 

Tuy thuộc Châu Â, nhưng Anh là một quốc đảo.Quaann Đức nhiều lần tim cách đổ bộ lên nước Anh nhưng không thành công. Chiến tranh xảy ra với nước Anh chủ yếu thông qua những trận thông kích,.. vì ậy con số dân thường thiệt mạng ít hơn raats nhiều so với Nga và Pháp.

Nước Mĩ quá xa chiến trường chính, tham ra chiến tranh muộn => con số thiệt hại về người không đáng kể. 

Các câu hỏi cùng bài học