Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài Tập 4 trang 26 Sách bài Tập (SBT) Lịch Sử 8

Lý thuyết

Câu hỏi

Giải ô chữ : Một số nhân vật và sự kiện tiêu biểu ở các nước Âu –Mĩ thế kỉ XVIII- đầu thế kỉ XX. 

1. Tên của hoang đế nước Pháp vào giữa thế kỉ XIX
2. người được mệnh danh là “ vua dầu mỏ “ ở Mĩ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.
3. Nước mang đặc điểm là “ đế quốc cho vay lãi “ 
4. Tên một nhạc sĩ thiên tài người Đức cuối thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XIX
5. Tên thành phố diễn ra cuộc biểu tình của 40 vạn công nhân Mĩ cuối thế kỉ XIX.
6. Nước dẫn đầu thế giới về xuất khẩu tư bản, thương mại và thuộc địa vào cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX.
7. Chính quyền được thành lập năm 181, trở thành nhà nước kiểu mới ở Pháp. 
8. người tìm ra thuyết vạn vật hấp dẫn đầu thế kỉ XVIII( người Anh)
9. Têm chiến hạm diễn ra cuộc khởi nghĩa của thuỷ thủ Nga vào tháng 6- 1905.
10. người thành lập Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga (1903).
• Ô chữ hàng dọc:
Tên nhà văn nổi tiếng người Nga ở thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX.

Hướng dẫn giải

Ô chữ hàng ngang :

  1. Na-pô-lê-ông III
  2. Rốc-phe-lơ
  3. Pháp
  4. Bét-tô-ven
  5. Si-ca-gô
  6. Anh
  7. Công xã Pa-ri
  8. Niu- tơn
  9. Pô-tem-kin
  10. Lê-nin

Ô chữ hàng dọc là : Lép- tôn-xtôi

Các câu hỏi cùng bài học