Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 3 trang 99 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy điền sự kiện lịch sử dân tộc cho phù hợp Với mốc thời gian trong bảng sau.

Thời gian

Sự kiện lịch sử

 

Năm 1527

 

 

Năm 1627

 

 

Năm 1672

 

 

Hướng dẫn giải

Thời gian

Sự kiện lịch sử

 

Năm 1527

 

 Mạc Đăng Dung phế truất vua Lê lập triều Mạc.

Năm 1627

 

 Nguyễn Hoàng lập cơ sở ở Thuận Hóa,  Quảng Nam  đối địch với họ Trịnh, chiến tranh quyết liệt giữa Trịnh và Nguyễn

Năm 1672

 

không phân thắng bại, lấy sông Gianh làm giới tuyến phân chia đất nước:

+        Từ sông Gianh ra Bắc thuộc Họ Trịnh (Trịnh Tùng nắm quyền) là Đàng Ngoài (Bắc Hà), biến vua Lê thành bù nhìn.

Các câu hỏi cùng bài học