Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 3 trang 93 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 11

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy nối thông tin ở cột A với cột B để biểu thị phong trào chống Pháp của nhân dân Nam Kỳ
 

a, Đỗ Thừa Long, Đỗ Thừa Tự

 

1. Tân Hòa (Gò Công)

b, Lê Công Thành, Phan Văn Đạt

 

2. Ba Tri (Bến Tre)

c, Nguyễn Hữu Huân

 

3. Hòn Chông (Rạch Giá)

d, Nguyễn Trung Trực

 

4. Tân An (Mĩ Tho)

e, Phan Tôn, Phan Liêm

 

5. Vĩnh Long, Long Xuyên, Cần Thơ

Hướng dẫn giải

a-4                     c-1              e-2

b-5                     d-3

Các câu hỏi cùng bài học