Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 3: Trang 68 vbt toán 3 tập 2

Lý thuyết

Câu hỏi

Nêu bài toán rồi giải bài toán theo tóm tắt sau :

Hướng dẫn giải

Bài toán: Một trạm xăng buổi sáng bán được 200l xăng, buổi chiều bán được gấp 4 lần buổi sáng. Hỏi cả ngày trạm xăng đó bán được bao nhiêu lít xăng?

Buổi chiều bán được số lít xăng là:

200 x 4 = 800 (lít)

Cả ngày bán được số lít dầu là:

200 + 800 = 1000 (lít)

Đáp số: 1000 lít xăng

Các câu hỏi cùng bài học