Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 3 trang 68 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy đánh dấu x vào cột để trống trong bảng sau để xác định những nét chính về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của các quốc gia cổ Champa và Phù Nam.

Nói dung

Champa

Phù Nam

Đây là một quốc gia bao gồm nhiều tiểu quốc, bộ phận chủ yếu ở miền Tây Nam Bộ của Việt Nam

 

 

Quốc gia cổ này được hình thành trên cơ sở nề văn hóa Sa Huỳnh ở miền Trung và Nam Trung Bộ của Việt Nam.

 

 

Cư dân biết sử dụng guồng nước trong nông nghiệp

 

 

Quốc gia cổ này được hình thành trên cơ sở nề văn hoá Óc Eo, mà cư dân có tiếng nói thuộc ngữ hệ Nam Đảo

 

 

Cư dân có tập tục ăn trầu cau, ở nhà sàn và hoả táng người chết

 

 

Quốc gia này có nền ngoại thương, đặc biệt là ngoại thương đường biển rất phát triển

 

 

Từ thế kỉ IV, dân tộc này đã có chữ viết bắt đầu từ chữ Phạn

 

 

Quốc gia này có lãnh thổ phía Bắc đến sông Gianh (Quảng Bình), phía Nam đến sông Dinh (Bình Định). Cả nước được chia làm 4 khu vực hành chính lớn

 

 

Đây là một quốc gia rất phát triển ở vùng Đông Nam Á trong các thế kỉ III-IV

 

 

Thánh địa Mĩ Sơn là một trong những quần thể di tích lịch sử văn hóa thuộc quốc gia cổ đại này

 

 

Hướng dẫn giải

Nói dung

Champa

Phù Nam

Đây là một quốc gia bao gồm nhiều tiểu quốc, bộ phận chủ yếu ở miền Tây Nam Bộ của Việt Nam

 

X

Quốc gia cổ này được hình thành trên cơ sở nề văn hóa Sa Huỳnh ở miền Trung và Nam Trung Bộ của Việt Nam.

X

 

Cư dân biết sử dụng guồng nước trong nông nghiệp

X

 

Quốc gia cổ này được hình thành trên cơ sở nề văn hoá Óc Eo, mà cư dân có tiếng nói thuộc ngữ hệ Nam Đảo

 

X

Cư dân có tập tục ăn trầu cau, ở nhà sàn và hoả táng người chết

X

 

Quốc gia này có nền ngoại thương, đặc biệt là ngoại thương đường biển rất phát triển

 

X

Từ thế kỉ IV, dân tộc này đã có chữ viết bắt đầu từ chữ Phạn

X

 

Quốc gia này có lãnh thổ phía Bắc đến sông Gianh (Quảng Bình), phía Nam đến sông Dinh (Bình Định). Cả nước được chia làm 4 khu vực hành chính lớn

 

X

Đây là một quốc gia rất phát triển ở vùng Đông Nam Á trong các thế kỉ III-IV

 

X

Thánh địa Mĩ Sơn là một trong những quần thể di tích lịch sử văn hóa thuộc quốc gia cổ đại này

X

 

Các câu hỏi cùng bài học