Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 3 trang 57 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 11

Lý thuyết

Câu hỏi

Điền mốc thời gian cho phù hợp với nội dung lịch sử nước Đức trong bảng. 
.  

Thời gian

Nội dung sự kiện

 

Sản xuất công nghiệp Đức phát triển mạnh, vươn lên đứng đầu châu Âu.

 

Sản xuất công nghiệp ở Đức giảm 47% so với những năm trước khủng hoảng.

 

Hít-le lên làm Thủ tướng, mở ra thời kì đen tối trong lịch sử nước Đức.

 

Hít-le vu cáo những người cộng sản đốt cháy nhà Quốc hội, sau đó đặt Đảng Cộng sản ra ngoài vòng pháp luật.

 

Nền Cộng hoà Vaima hoàn toàn sụp đổ.

 

Nước Đức trở thành một trại lính khổng lồ, chuẩn bị tiến hành các kế hoạch gây chiến tranh xâm lược.

Hướng dẫn giải

Thời gian

Nội dung sự kiện

1929

Sản xuất công nghiệp Đức phát triển mạnh, vươn lên đứng đầu châu Âu.

1932

Sản xuất công nghiệp ở Đức giảm 47% so với những năm trước khủng hoảng.

30/1/1933

Hít-le lên làm Thủ tướng, mở ra thời kì đen tối trong lịch sử nước Đức.

3/1933

Hít-le vu cáo những người cộng sản đốt cháy nhà Quốc hội, sau đó đặt Đảng Cộng sản ra ngoài vòng pháp luật.

1934

Nền Cộng hoà Vaima hoàn toàn sụp đổ.

1938

Nước Đức trở thành một trại lính khổng lồ, chuẩn bị tiến hành các kế hoạch gây chiển tranh xâm lược.

Các câu hỏi cùng bài học