Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 3 trang 51 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy tóm tắt vế các cuộc phát kiến địa lí chính diễn ra hồi cuối thế kỉ XV theo bảng sau: 

Thời gian diễn ra các cuộc phát kiến

Người tiến hành

Quốc tịch

Hành trình

Kết quả

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn giải

Thời gian diễn ra các cuộc phát kiến

Người tiến hành

Quốc tịch

Hành trình

Kết quả

1487

 

B. Điaxơ

 Bồ Đào Nha

vòng qua cực nam Châu Phi đến  mũi Hảo Vọng.

Tìm được mũi Hảo Vọng

1492

 

Côlômbô

 Bồ Đào Nha

Cô lôm bô đến một số đảo  biển Ca ri bê đã  phát hiện ra Châu Mỹ.

Ông là người đầu tiên phát hiện ra Châu Mỹ.

1497

Vax-cô đơ Gama

 Bồ Đào Nha

đến bờ Tây nam Ấn Độ.

Được phong làm phó vương Ấn Độ

1519-1522

Magienlan

 Tây Ban Nha

vòng quanh thế giới bằng đường biển

Ông thiệt mạng khi đấu tranh với thổ dân

 

Các câu hỏi cùng bài học