Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài Tập 2 trang 79 Sách Bài Tập (SBT) Lịch Sử 8

Lý thuyết

Câu hỏi

Câu 1. Hãy điền tên quốc gia vào cột bên phải cho phù hợp với nội dung ở cột bên trái.

Câu 2. Hãy điền tên nhân vật vào cột bên phải cho phù hợp với nội dung ở cột bên trái

Hướng dẫn giải

Câu 1.

1.Nga

3. Nga

4. Mĩ, Đức, Nhật Bản

5. Đức- Ý- Nhật

6. Liên Xô

7. Đức

8. Đức

9. Trung Quốc, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kì, Việt Nam

10. Liên Xô      

Câu 2.

1. Lênin

2. Ru-rơ-ven

3. Hitler

4. M.Gandhi 

5. Nguyên Ái Quốc

Các câu hỏi cùng bài học