Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 2: Trang 66 vbt toán 3 tập 2

Lý thuyết

Câu hỏi

Để ốp thêm một mảng tường (như hình vẽ) người ta dùng hết 8 viên gạch men, mỗi viên gạch men là hình vuông cạnh 10cm. Hỏi mảng tường được ốp thêm có diện tích  là bao nhiêu xăng-ti-mét vuông ?

Hướng dẫn giải

Diện tích một viên gạch men là:

10 x 10 = 100 (cm2)

Mảng tường dùng hết 8 viên gạch men nên diện tích mảng tường đó là:

100 x 8 = 800 (cm2)

Đáp số: 800cm2

Các câu hỏi cùng bài học