Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 2: Trang 56 vbt toán 3 tập 2

Lý thuyết

Câu hỏi

Viết tiếp số thích hợp vào dưới mỗi vạch của tia số:

Hướng dẫn giải

Các câu hỏi cùng bài học