Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 2: Trang 49 vbt toán 3 tập 2

Lý thuyết

Câu hỏi

Các bạn học sinh của trường tiểu học Hòa Bình tham gia Hội khỏe Phù Đổng đã đạt các giải như sau :

Bơi : 2 giải nhất, 3 giải nhì

Đá cầu : 1 giải nhì, 2 giải ba

Cờ vua : 1 giải nhì.

Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu) :

                                 Môn

                                 Giải

Bơi

Đá cầu

Cờ vua

Nhất

2

0

0

Nhì

 

 

 

Ba

 

 

 

Hướng dẫn giải

Theo số liệu đề bài cho ta có kết quả như sau:

Môn

Giải

Bơi

Đá cầu

Cờ vua

Nhất

2

0

0

Nhì

3

1

1

Ba

0

2

Các câu hỏi cùng bài học