Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 2 trang 45 Sách Bài Tập (SBT) Lịch Sử 9

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy điền vào ô trống bên phải của sơ đồ dưới đây nội dung phù hợp để làm rõ tình hình nổi bật của các nước XHCN trong những năm cuối thế kỉ XX.

Hướng dẫn giải

Chế độ XHCN sụp đổ ở Liên Xô và các nước Đông Âu

Các câu hỏi cùng bài học