Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 2 trang 27, 28 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy điền nội dung lịch sử cho phù hợp với mốc thời gian về quá trình phát triển của nến kinh tế các nước Tây Âu từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000.

Từ năm 1945 đến năm 1950

 

Từ thập kỉ 50 đến đầu thập kỉ 70

 

Từ năm 1973 đến đầu thập kỉ 90

 

Từ năm 1994 đến năm 2000

 

Hướng dẫn giải

 

Từ năm 1945 đến năm 1950

-       Sau chiến tranh thế giới thứ hai Tây Âu bị tổn thất nặng, nhiều thành phố, nhà máy  bị tàn phá nên  sản xuất bị suy giảm.

-       Với sự  cố  gắng và  nhận viện trợ Mỹ qua “Kế hoạch Mác san”, nên kinh tế phục hồi và lệ thuộc Mỹ.

 

Từ thập kỉ 50 đến đầu thập kỉ 70

-  Từ 1950 - 1970, kinh tế Tây Âu phát triển nhanh chóng. (Đức trở thành cường quôc công nghiệp thứ ba thế giới, Anh thứ tư và Pháp thứ năm)

-  Đến đầu thập niên 70, trở thành một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính lớn của thế giới với trình độ khoa học kỹ thuật cao.

Nguyên nhân

+  Sự nỗ lực của nhân dân lao động.

+   Áp dụng thành công những thành tựu KH-KT để nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm.

+  Vai trò quản lý, điều tiết nền kinh tế của nhà nước có hiệu quả.

+   Tận dụng tốt các cơ hội bên ngoài như viện trợ Mỹ; nguồn nguyên liệu rẻ của các nước thế giới thứ ba, hợp tác có hiệu quả trong khuôn khổ EC…

Từ năm 1973 đến đầu thập kỉ 90

-  Từ 1973 đến đầu thập niên 90: khủng hoảng, suy thoái và không ổn định (tăng trưởng kinh tế giảm, lạm phát, thất nghiệp tăng),

-  Gặp  sự cạnh tranh quyết liệt từ Mỹ, Nhật, các nước công nghiệp mới (NIC).

-  Quá trình nhất thể hóa Tây Âu gặp nhiều khó khăn và trở ngại.

 

Từ năm 1994 đến năm 2000

- Thập niên 1990  kinh tế phục hồi và phát triển trở lại (năm 2000  mức tăng trưởng của Pháp là, Anh là 3,8%, Đức là 2,9%).

- Tây Âu vẫn là một trong ba trung tâm kinh tế-tài chính lớn nhất thế giới (GNP chiếm 1/3 tổng sản phẩm công nghiệp thế giới tư bản).

 

Các câu hỏi cùng bài học