Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 2 trang 144 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy điền nội dung các phát minh tương ứng với các nhà khoa học trong bảng sau

Tên các nhà khoa học

 

 

G.ôm

 

 

Tômxơn

 

 

Hăngri Béccơren

 

 

Pie và Mari Quyri

 

 

Écnét Rơdơpho

 

 

Vinhem Rơnghen

 

 

Menđêlêép

 

 

Đácuyn

 

 

Páplốp

 

 

Lui Paxtơ

 

 

Hướng dẫn giải

Tên các nhà khoa học

 

Phát minh

G.ôm

Định luật Ôm

Tômxơn

 

Phát hiện ra tia cực âm, mà bản chất là chùm các hạt nhỏ bé mang điện tích, gọi là các êlectron.

Hăngri Béccơren

Phát hiện về phóng xạ

Pie và Mari Quyri

Phát hiện về phóng xạ

Écnét Rơdơpho

Tìm ra hạt nhân nguyên tử

Vinhem Rơnghen

Phát minh tia X

Menđêlêép

Định luật tuần hoàn

Đácuyn

 Học thuyết tiến hoá

Páplốp

 

Nghiên cứu hoạt động của hệ thần kinh cao cấp của động vật và người.

Lui Paxtơ

 

Phát hiện vi trùng và chế tạo thành công vắc xin chống bệnh chó dại

Các câu hỏi cùng bài học