Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 2 trang 14 Sách Bài Tập (SBT) Lịch Sử 9

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy điền chữ Đ(đúng) hoặc chữ S(sai) vào ô [ ] trước câu trả lời sau 

  1. [ ] Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Châu Á là khu vực ít chịu ảnh hưởng của tình trạng “ chiến tranh lạnh “ giữa hai cực, hai siêu cường Xô- Mĩ
  2. [ ] Trước sự tăng trưởng nhanh chóng về kinh tế của một số nước Châu Á nhiều thập niên cuối thế kỉ XX, nhiều người dự đoán rằng “ thế kỉ XXI sẽ là thế kỉ cảu Châu Á “
  3. [ ] Với thắng lợi của Cách Mạng Trung Quốc, nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa được thành lập đã làm cho hệ thống XHCN được nối liền từ Châu Âu sang Châu Á.
  4. [ ] Trung Quốc bắt tay vào việc xây dựng XHCN trong điều kiện khó khăn vì chính sách bao vây, cấm vận của Mĩ, không nhận được sự giúp đỡ từ bên ngoài
  5. [ ] Đến nay, Trung Quốc đã thu hồi được toàn bộ cộ phần lãnh thổ của mình, đó là : Hồng Công, Ma Cao, Đài Loan.

Hướng dẫn giải

Đúng 2,3 Sai 1, 4, 5

Các câu hỏi cùng bài học