Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài Tập 1 trang 88 Sách Bài Tập (SBT) Lịch Sử 8

Lý thuyết

Câu hỏi

Khoanh tròn vào chữ in hoa trước câu trả lời đúng

Câu 1. Đánh chiếm Bắc Kì, thực dân Pháp lấy cớ là 
A. Để giải quyết vụ Đuy-puy.
B. giải quyết vụ các giáo sĩ bị tấn công ở Hà Nội.
C. mượn đường để tấn công Trung Quốc
D. giúp đỡ triều đình Huế chống lại quân Thanh ở Bắc Kì 
Câu 2. Tại Thành Hà Nội, chỉ huy quân đội triều đình chống Pháp là 
A. Phan Thanh Giản
B. Nguyên Tri Phương 
C. Hoàng Văn Viêm
D. Lưu Vĩnh Phúc
Câu 3. Tại trận Cầu Giấy lần thứ nhất, chỉ huy Quân Pháp bị tiêu diệt là 
A. Đuy-puy.
B. Ri-vi-e
C. Gác-ni-ê
D. Hác-măng.
Câu 4. Khi kí hiệu ước Giáp Tuất với thức dân Pháp, triều đình Huế đã chính thức thừa nhận
A. Sự chiếm đóng của quân Pháp ở Hà Nội
B. 6 tỉnh Nam kì hoàn toàn thuộc Pháp
C. Bắc kì hoàn toàn thuộc Pháp
D. Bắc Kì là vùng đất bảo hộ của Pháp
Câu 5. Sau khi đánh chiếm Bắc kì lần thứ nhất, thực dân Pháp quyết tâm đánh chiếm Bắc kì lần thứ hai vì 
A. muốn trả thù cho những binh lính đã tiêu diệt trong trận chiến trước
B. muốn gianh lại ưu thế để gây sức ép buộc triều đình Huế đầu hàng 
C. rất cần nguồn tại nguyên,khoảng sản ở Bắc Kì 
D. Bắc Kì có nguy cơ bị quân Thanh chiếm đóng. 
Câu 6. Tại trận Cầu Giấy lần thứ hai, chỉ huy quân Pháp bị tiêu diệt
A. Đuy-puy.
B. Ri-vi-e
C. Hác-măng.
D. Pa-tơ-nốt
Câu 7. Trước tình hình Thuận An bị đánh chiếm, triều đình Huế đã 
A. Lập tức điều quân đội để giành lại 
B. Kêu gọi nhân dân cùng cả nước đứng len chống lại quân Pháp.
C. hoảng hốt xin đình chiến 
D. cầu cứu nhà Thanh 
Câu 8. sự kiện đánh dấu sự đầu hàng hoàn toàn của triều đình Huế trước thực dân Pháp là 
A. thành phố Hà Nội thất thủ lần hai 
B. quân Pháp tấn công Thuận An
C. kí hiệp ước Hác- Măng
D. kí hiệp ước Pa-tơ-nốt.

Hướng dẫn giải

Các câu hỏi cùng bài học