Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 1 trang 7 Sách Bài Tập (SBT) Lịch Sử 9

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Câu 1. Tinh hình Liên Xô cuối những năm 70 - đầu những năm 80 của thế kỉ XX là 
A. sản xuất tiếp tực phát triển mạnh, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao.
B. Xã hội ổn định, tuy nhiên tình trạng vị phạm pháp chế ở một bộ phận cơ quan lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã ít nhiều làm giảm lòng tin của nhân dân.
C. Tình hình kinh tế -xã hội tương đối ổn định, tuy nhiên tệ quan liêu, tham những đã nảy sinh trong một số bộ phận các bộ, đảng viên. 
D. đất nước Xô Viết lâm vào khủng hoảng toàn diện 
Câu 2. Mục đích của công cuộc cải tổ ở Liên Xô là 
A. đưa nền kinh tế đất nước vượt qua khó khăn 
B. khắc phục những sai lầm,đưa đất nước thoát khoi khủng hoảng và xây dựng XHCN đúng với bản chất và ý nghĩa nhân văn của nó 
C. đưa nền kinh tế Liên Xô tiến nhanh, theo kịp các nước Công Nghiệp tiên tiến 
D. đưa đất nước tiến nhanh lên chủ nghĩa cộng sản 
Câu 3. Kết quả công cuộc cải tổ về kin h tế ở Liên Xô là 
A. nền sản xuất trong nước bước đầu khôi phục 
B. bước đầu đáp ứng được những mặt hàng thiết yếu cho nhân dân 
C. nền kinh tế vẫn trượt dài trong khủng hoảng
D. nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN hình thành và bước đầu được củng cổ 
Câu 4. sự kiện đánh dấu mốc chấm dứt chế độ XHCN ở Liên Xô là 
A. Cuộc đảo chính ngày 19-8-1991 tai Mát-xcơ-va của một số người lãnh đạo Đảng và nhà nước Xô Viết
B. Đảng Cộng Sản Liên Xô bị đình chi hoạt động 
C. Ngày 21-12-1991, cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) được thành lập.
D. Ngày 25-12-1991, lá cờ Liên bang Xô viết được hạ xuống khỏi nóc điện Crem-li
Câu 5. Hậu quả lớn nhất của cuộc khủng hoảng ở các nước Đông Âu là 
A. Đảng Cộng Sản ở các nước Đông Âu phải chấm dứt từ bỏ quyền lãnh đạo đất nước, thực hiện đa nguyên chính trị
B. Các thế lực chống chủ nghĩa xã hội ở các nước Đông Âu thắng cử trong cuộc tổng tuyển cử tự do 
C. chế độ XHCN đã bị sụp đổ ở tất cả các nước Đông Âu, kết thúc sự tồn tại của hệ thống XHCN thế giới 
D. nền kinh tế XHCN chuyển sang nền kinh tế thị trường với nhiều thành phần sở hữu

Hướng dẫn giải

Các câu hỏi cùng bài học