Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 1 trang 28 Sách Bài Tập (SBT) Lịch Sử 9

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Câu 1. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, nước Mĩ giàu lên nhanh chóng là do nguyên nhân chủ yếu sau :
A. Tập trung sản xuất và tập trung tư bản cao 
B. Mĩ là nước đi đầu về khoa học-kĩ thuật và công nghệ
C. Không bị chiến trành tàn phá, được yên ổn bán sản xuất và bán vũ khí, hàng hoá cho các nước tham chiến.
D. Tài nguyên dồi dào, nhân công rẻ mạt.
Câu 2. Đặc điểm của nền kinh tế Mĩ sau năm 1945 đến nay là 
A. Luôn thua kém các nước Anh, Pháp, Tây Đức về sản lượng công nghiệp
B. Luôn đứng đầu thế giới về kinh tế tài chính 
C. Suy thoái và khủng hoảng liên miên
D. Luôn giữ ưu thế tuyệt đối trên thế giới
Câu 3. Nền kinh tế Mĩ không ngừng tăng trưởng là nhờ 
A. Tìm ra nhiều dầu mỏ 
B. Ứng dụng nhiều thành tựu khoa học – kĩ thuật 
C. Xâm chiếm các nước đang phát triển để vơ vét tài nguyên 
D. Nhân dân Mĩ tích cực lao động sản xuất.
Câu 4. Trong công cuộc chinh phục vũ trụ, Mĩ là nước đầu tiên đưa con người lên mặt trăng vào năm 
A. 1949
B. 1957
C. 1961
D. 1969
Câu 5. Chính sách đối nội và đối ngoại của Mĩ nhằm phục vụ lợi ích của
A. Toàn thể nhân dân lao động Mĩ
B. nước Mĩ 
C. các cấp đoàn tư bản kếch sù của Mĩ 
D. Những người có thu nhập cao và trung bình ở Mĩ 
Câu 6. Phong trào đấu tranh của các tầng lớp nhân dân Mĩ phản đối cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam diễn ra trong những năm
A. 1945-1975
B. 1969-1972
C. 1969-1975
D. 1970-1975
Câu 7. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, giới cầm quyền Mĩ đã đề ra “Chiến lược toàn cầu” nhằm 
A. chống phá các nước XHCN, đẩy lùi phong trào đấu tranh dân tộc và thiết lập sự thống trị trên toàn thế giới. 
B. thúc đẩy nền kinh tế của toàn thế giới phát triển 
C. ứng dụng thành tựu khoa học – kĩ thuật của Mĩ trên toàn thế giới
D. thiết lập các khối quân sự và xây dựng căn cứ quân sự ở khắp mọi nơi

Hướng dẫn giải

1

2

3

4

5

6

7

C

B

B

D

C

B

A

Các câu hỏi cùng bài học