Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài luyện thi môn toán lớp 6

f8b2c4d79442d020369e03d6aa7c446a
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-10-03 20:37:59 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 239 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

PHÒNG GD&ĐT NG CỌ KI TRA- 90 PHÚTỀ ỂTR NG THCS LÊ ĐÌNH CHINH Môn: Ng Văn7 ƯỜ Bài vi ởnhà Ngày ki tra: 26/9/2018 p7A1+7ª2ể ớGV ra Tô Th Hi nề ề----------------------------------------------------------VI BÀI LÀM VĂN 1-VĂN VÀ MIÊU TẾ Ả(Làm nhà)ởI. TIÊU T.Ụ 1. Ki th cế th ng nh ng ki th văn và văn miêu cũng nh cácệ ưph ng pháp dùng làm bài văn miêu .ươ ượ 2. Kĩ năng Rèn luy kĩ năng vi đo văn và bài văn và miêu (đ bi là chuy nệ ệt ng ng, sáng o)ưở ượ 3. Thái độ Có th c, thái nghiêm túc khi vi bài văn ho miêu đúng chứ ủđ th lo và có xúc m.ề ảII. HÌNH TH KI TRAỨ HS vi bài nhà hình th lu ướ ậIII. THI MA TR NẾ ẬNội dung Mức độ cần đạt Tổng sốNhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng caoI. Đọc hiểu- Ngữ liệu: Văn bản nhật dụng- Tiêu chí Đoạn văn có độ dài khoảng 300chữ Nhận diện đượcPTBĐ- Nêu được ND chính củaVB Lý giải được tínhmạch lạc của VB Hiểu vàtrình bàyđược ýnghĩađoạn vănbảnTổng -Số câu :2-Số điểm :1,0-% 10 -Số câu :1-Số điểm :1,0-% 10 -Số câu :1-Số điểm :1,0-% 10 -Số câu :4-Số điểm :3,0-% 30II. Tạo lập văn bản1. Viết đoạn văn Viết đượcđoạn vănlý giảiđược ýkiến củamình mộtcáchthuyếtphục2. Viết bài văn tự sự Viết đượcbài văn tự sự có kết hợp các yếu tố MT, BC, NLTổng -Số câu :1-Số điểm :2,0-% 20 -Số câu :1-Số điểm :5,0-% 50 -Số câu :2-Số điểm:7,0-% 70IV. BIÊN SO ĐẠ ỀI. Đọc hiểu (3,0 điểm)Đọc đoạn văn bản sau và trả lời câu hỏi bên dưới Th sáu, ngày 28ứ " Enricô con i! Vi con hình nh khó nh c, con nói ph y.ơ ấCha ch bao gi trông th con đi cái dáng qu quy và nét hư ởnh cha mong mu Con th ng ng con ng không nhà thì ngày giư ưở ượ ờc con tr ng tr bi là ng nào Cha ch ch trong vòng tu làủ ườ ễcon mu tr nhà tr ng. Con Hi th i, không tr nào làạ ườ ẻkhông đi c. Con hãy nghĩ nh ng ng th làm ng ngày, iọ ườ ốđ còn ph sách đi c, nh ng cô thi su tu giam gi trongế ữx ng, ch nh cũng nhau đi c, nh ng binh lính gi luy cũngưở ậđem ra c, vi t. Cho nh ng tr mù, tr câm, chúng cũng ....ọ ả....C lên Tên lính nh trong quân lao kia lên Con sách vố ởlàm khí gi i, làm quân i, th gi làm bãi chi tr ng, coi sớ ườ ựngu là ch và văn minh nhân lo làm cu kh hoàn, con ph iố ảph luôn luôn và ch làm tên lính hèn nhát."ấ (Trích ch ng ươ Nh ng lòng cao cữ Ét-môn-đô-đ A-mi-ơxi)Câu 0,5 điểm). Đoạn trích trên được viết theo phương thức biểuđạt nào? Câu (0,5 điểm). Nêu ngắn gọn nội dung của đoạn trích?Câu (1,0 diểm). Việc sử dụng các từ ngữ: khí giới, chiến trường,quân đội, cứu địch, tên lính có đảm bảo tính mạch lạc của đoạn tríchkhông? Vì sao?Câu (1,0 điểm). Qua đoạn trích người bố muốn khuyên En-ri-côđiều gì?II. Tạo lập văn bản (3,0 điểm)Câu (2,0 điểm) Trong học tập em thấy mình là một tên lính hèn nhát hay dũngcảm? Hyax trình bày bằng một đoạn văn ngắn khoảng 8-10 câuHãy viết một đoạn văn ngắn khoảng 7- câu về chủ đề trên.Câu 2: (5,0 điểm). Trong năm học vừa qua em có rất nhiều kỷ niệm với thầy cô,bạn bè, mái trường...Hãy kể lại một kỷ niệm em cho là đáng nhớ nhất.V. NG CH VÀ BI ĐI MƯỚ .Phần Câu Nội dung ĐiểmI PTBĐ của VB Biểu cảm 0,52 Nội dung En-ri-cô chưa ham học trongkhi tất cả mọi người đều phải học. Việc họctập như chiến trường, En-ri-cô phải cốgắng để ko là một tên lính hèn nhát. 0,53 Các từ ngữ không phá vỡ tính mạch lạc vìnó được dùng với nghĩa ẩn dụ cho việc họctập của con người. 1,04 Nói về sự cần thiết của việc học. Học tậplà quan trọng, cần thiết với tất mọi người.Vì vậy người cha cha mong con phải cốgắng để không là tên lính hèn nhát trongchiến trường chinh phục kiến thức. 1,0II 1. Yêu cầu về kỹ năng :HS viết được đoạn văn ngắn có cấu trúchoàn chỉnh, nội dung phải trình bày được ýkiến và có lý giải thuyết phục.2. Về kiến thức:+ Mở đoạn Nêu vấn đề 0,5+ Thân đoạn Lý giải vấn đề- Là tên lính hèn nhát vì Chưa có sự cốgắng, còn ngại khó, ngại khó, ngại khổ,chưa coi việc học là niềm vui. Là mục đíchphấn đấu...- Là tên lính dũng cảm vì: Chăm chỉ, chịukhó. Không ngại khó khăn, gian khổ, tìmtòi, sáng tạo... 1,0+ Kết đoạn Bài học rút ra. 0,52 1. Yêu cầu về kỹ năng :HS viết được một bài tự sự có bố cục rõràng. Biết kết hợp các yếu tố MT, BC, NL2. Về kiến thức:HS có thể trình bày bằng nhiều cách khácnhau miễn là làm rõ được yêu cầu của đề.Một số gợi :a. Mở bài- Giới thiệu về kỷ niệm khó quên Với ai,về việc gì 0,5b. Thân bài Hoàn cảnh xảy ra sự việc 0,5+ Diễn biến sự việc- Mở đầu- Thắt nút, cao trào, gỡ nút- Kết thúc 2,5 Bài học rút ra 1,0 c. Kết bài- Tình cảm thái độ đối với câu chuyện. 0,5T CHUYÊN MÔN DUY CHUYÊN MÔN TR NG DUY TỔ ƯỜ TR NG HI TR NGỔ ƯỞ ƯỞ Tr Th uầ Lê Văn Nguy nệPHÒNG GD&ĐT NG Th ngày tháng năm ứ2018TR NG THCS LÊ ĐÌNH CHINHƯỜ BÀI KI TRA MÔN NG ỮVĂNH và tên:ọ …………….....…........................... 8A2 Th gian:ờ 90 phút (Bài vi ố1 )Đi mể phê Th y, Cô giáoờ ầĐ BÀIỀI. Đọc hiểu (3,0 điểm)Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi bên dưới Ng ng mỗ Ngày xuân áp, Ng ng đàn con mình đi ch i. Đàn ng ngấ ỗcon thích thú tr th gi và th là chúng mát kh cánh ng cướ ỏmênh mông. ng nh ng đám mây đen ùn ùn n, xu ng tỗ ặđ t. Ng ng lo ng ti ng con. gi ng ng con ch nh .ấ ẹChúng ngh cao nh ng cái nh bé và ch Ng ng gi ngể ươcánh, ph lên đàn con mình. cánh đàn ng ng con th th yên vàủ ướ ổm áp. Chúng nghe đâu đó xa ti ng ti ng gió gào thét và ti ng aấ ưđá p...R tr yên ng. Nh ng chú ng ng ng đòiơ ặm nâng đôi cánh lên chúng ch ra bên ngoài. Ng ng kh nâng đôiẹ ượ ẽcánh đàn con ch ùa ra bãi Chúng đã nhìn th đôi cánh m, lôngể ướ ẫr ng Nh ng kìa, ánh sáng, bãi nh ng chú cánh cám, nh ng con ong tụ ậđã khi chúng quên thăm Ch có chú ng ng bé ng và tế ớch thăm :ạ Sao cánh rách to th này?ẹ ếNg ng kh tr i:ỗ vi p, con !ọ ạĐàn ng ng vàng ra trên bãi và Ng ng th nh phúc.ỗ (D theo Giáo con ng chân chính nh th nàoụ ườ -V.A. Xu-khôm-xki)Câu 0,5 điểm). Văn bản trên được viết theo phương thức biểuđạt nào? Câu (0,5 điểm). Nêu ngắn gọn nội dung của văn bản?Câu (1,0 diểm). Xác định chủ đề của văn bản?Câu (1,0 điểm). Bài học em cho là sâu sắc nhất qua văn bảntrên?II. Tạo lập văn bản (3,0 điểm)Câu (2,0 điểm) Cho chủ đề: Tình thương và sự hy sinh của cha mẹ với con cáilà vô tậnHãy viết một đoạn văn ngắn khoảng 7- câu về chủ đề trên.Câu 2: (5,0 điểm). Kể lại một giấc mơ, đó em được gặp lại mộtngười thân đã xa cách lâu nay.BÀI LÀM................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2020-09-25 21:49:24