Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài giảng sinh học lớp 10

1f279c2871c7a78bbc2eb8b6d756d21b
Gửi bởi: nhanthuat vào ngày 2016-06-11 13:09:46 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 288 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Bài giảng điện tửSinh học 10Bài 25: Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vậtTiết 25: Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật I. Khái niệm sinh trưởngII. Sinh trưởng của quần thể vi khuẩnIII. Sinh sản của vi sinh vậtSinh trưởng của vi sinh vật là sự tăng số lượng tế bào của quần thể300g3,5 kgNêu biểu hiện sinh trưởng ở sinh vật đa bào? So sánh với sự sinh trưởng của vi sinh vật?Quan sát đoạn phim sauI. Khái niệm sinh trưởng:Phân đôiLần 1Lần 2Lần 3Nhận xét về quy luật sinh trưởng của quần thể VSV?Thời gian thế hệ(g) Th Thờời gian gian ththếế hệệ làà gìì??- Là thời gian từ khi sinh ra một tế bào cho đến khi tế bào đó phân chia hoặc số lượng tế bào trong quần thể tăng gấp đôi.Thời gian (phút)Số lần phân chia (n)2nSố tế bào của quần thể (No 2n)0020 1120121 2240222 4460323 8880424 1616100525 3232120626 6464Ở E.Côli trong điều kiện nuôi cấy đầy đủ 20 phút phân chia một lần. Em hãy xác định Số lượng tế bào được tạo ra sau lần phõn bào liờn tiếp từ N0 tế bào ban đầu?e.coli: 20 phút Trùng giày: 24hVk lao: 1000 phútII. Sinh trưởng của quần thể vi khuẩn:1. Nuôi cấy không liên tục:Thế nào là môi trường nuôi cấy không liên tục?Môi trường nuôi cấy không liên tục là môi trường không được bổ sung chất dinh dưỡng mới và không được lấy đi sản phẩm chuyển hóa vật chất.•Nuôi cấy không liên tục gồm mấy pha?a. Pha tiềm phát:Quan sát đồ thị nhận xét đặc điểm quần thể vsv ở pha tiềm phát?Vsv tăng không đáng kể về số lượng.Các enzim cảm ứng được hình thành.b. Pha lũy thừa:c. Pha cân bằng:d. Pha suy vong:Số lượng vsv tăng theo cấp số nhân.Quan sát đồ thị nhận xét đặc điểm quần thể vsv ở pha cân bằng?Số lư vsv đạt mức cực đại. Số vsv chết đi bằng số vsv sinh ra.Quan sát đồ thị nhận xét đặc điểm quần thể vsv ở pha suy vong?Số lượng vsv trong quần thể giảm dần.Chấ̉t dinh dưỡng cạn kiêt,chất độc hại tích lũy.Để thu được số lượng vsv tối đa thì nên dừng ở pha nào?II. Sinh trưởng của quần thể vi khuẩn 2. Nuôi cấy liên tục:Thế nào là nuôi cây liên tục?- Là phương pháp giữ cho môi trường ổn định bằng cách luôn thêm vào môi trường chất dinh dưỡng mới và lấy đi một lượng tương đương dịch đã qua nuôi cấy.Để không xảy ra pha suy vong của quần thể vk thì phải làm gì?Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.