Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài giảng Hóa học 8 bài 36: Nước

36643066386464396662616132376433336236663930323237393331383533636362666438643938663265616133343133313434353438613538626433363934
Gửi bởi: trung123 vào 06:49 PM ngày 19-03-2017 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 241 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

BÀI GIẢNG HÓA HỌC 8BÀI 36: NƯỚCKiểm tra bài cũ Hãy trình bày phương pháp hoá học để nhận biết khí Hiđro và khí Oxi đựng trong lọ riêng biệt?Đáp án: nhận biết Hiđro và Oxi*Dùng que đóm còn tàn đỏ để nhận biết: -Lọ nào làm que đóm bùng cháy là khí oxi.-Lọ không làm que đóm bùng cháy là khí hiđrôVậy nước tạo bởi những nguyên tố nào?? Chúng hóa hợp với nhau, theo tỉ lệ như thế nào về thể tích? Theo tỉ lệ khối lượng là bao nhiêu Trên trái đất:Ta dùng các phương pháp nào để xác định?*Nước chiếm khoảng khối lượng.*Nước cĩ khắp mọi nơi trong ao, hồ, ng, suối, trong đất, nước, kh ng khí và trong cơ thể mọi sinh vật…*Nước là thứ không thể thiếu đối với sự sống và sản xuất.I.Thành phần hóa học của nước1.Sự phân hủy nước: Mô hình sự phân hủy nước (Tiết 1)1- Hiện tượng khi cho dòng điện chiều đi qua nước? _+ 2- Dự đoán khí sinh ra hai điện cực, cho biết tỉ lệ thể tích của khí ?V H2 O2 O2 H23- Viết PTHH biểu diễn sự phân hủy nước bằng dòng điện2H2 O(l) 2H2(k O2(k)đ pH2 0dd H2 SO42 1?Có sủi bọt khí điện cựcTừ hí nghiệm vừa rồi đã cho chúng ta biết nước được tạo bởi những nguyên tố nào?I.Thành phần hóa học của nước 1. Sự phân hủy nước: (Tiết 1)Nước tạo bởi nguyên tố: và PT: 2H2 2H2 O2đp2. Sự tổng hợp nước:Mô hình sự tổng hợp ớc.1342O2H2 -H5.11Tổng hợp ớca/Tr ớc khi nổ1- Thể tích khí O2 và H2 cho vào ống lúc đầu là bao nhiêu?2 thể tích khí O2 và thể tích khí H2 Nếu đốt bằng tia lửa điện thì thể tích khí còn lại sau khi đốt là bao nhiêu? Thể tích còn lại đó là khí gì?1342+-H5.11 Tổng hợp nước: b/ Sau khi nổ2- Thể tích khí còn lại sau khi đốt bằng tia lửa điện là bao nhiêu? Đó là khí gì?Còn lại: thể tích đó khí O23- Tỉ lệ về thể tích giữa khí hiđro và khí ôxi, khi chúng hóa hợp với nhau tạo thành nước là bao nhiêu?2 thể tích H2 hóa hợp với thể tích khí O2 tạo thành nước4 Viết PTHH 2H 2H Oto2 H2 O2 H2 oThể tíchSố molKhối ợng 212V1. 32 1V2 .2 gmm 432 18=11,1% %H 1.100%1 8= %O1 88 100%88,9%= Tỉ lệ khối ợng của và trong H2 Thành phần khối ợng của và trong H2