Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài giảng Hóa học 8 bài 33: Điều chế khí hidro - Phản ứng thế

2d18fdb417dfcf467806fa4a2e1fa499
Gửi bởi: trung123 vào ngày 2017-03-19 18:51:31 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 295 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

BÀI GIẢNG HÓA HỌC 8CÂU 1CÂU 1Hãy hoàn thành các câu phát biểu sau:a. Chất khử là _______________________________b. Chất oxi hóa là ___________________________c. Sự khử là__________________________________ d. Sự oxi hoá là______________________________e. Phản ứng oxi hóa khử là ____________________________________________________________ chất chiếm oxi của chất khác.chất nhường oxi cho chất khác.sự tách oxi ra khỏi hợp chất sự tác dụng của oxi với một chấtphản ứng hoá họctrong đó xảy ra đồng thời sự oxi hoá và sự khửCâu 2: Hãy cho biết trong các phản ứng sau đây phản ứng nào là phản ứng oxi hoá khử. Xác định chất khử, chất oxi hoá a) 2Al 6HCl 2AlCl3 3H2 b) Fe2 O3 3H2 2Fe 3H2 Od) Fe3 O4 4CO 3Fe 4CO2t ot Thuộc loại phản ứng nào ?I ĐIỀU CHẾ KHÍ HIĐRO :1) Trong phòng thí nghiệm2) Trong công nghiệpII PHẢN ỨNG THẾTiết 50 Bài 33: ĐIỀU CHẾ KHÍ HIĐRO PHẢN ỨNG THẾI ĐIỀU CHẾ KHÍ HIĐRO:1) Trong phòng thí nghiệm :HOẠT ĐỘNG NHÓM THÍ NGHIỆM Dùng ống nhỏ giọt lấy 1ml axit clohiđric HCl cho vào ống nghiệm. Cho tiếp vào ống nghiệm từ 2-3 viên kẽm Zn Hãy nhận xét hiện tượng xảy ra khi cho viên kẽm vào dung dịch axit clohiđric HClZn HClHCl THÍ NGHIỆMHiện tượng ?Thí nghiệmThí nghiệm: Tiếp tục đem cô cạn từ giọt dung Tiếp tục đem cô cạn từ giọt dung dịch tạo thành trên chén sứ Nêu hiện tượng xảy ra ?dịch tạo thành trên chén sứ Nêu hiện tượng xảy ra ?ZnClZnCl22 37373232Tiết 50 Bài 33: ĐIỀU CHẾ KHÍ HIĐRO PHẢN ỨNG THẾI ĐIỀU CHẾ KHÍ HIĐRO:1) Trong phòng thí nghiệm a) Nguyên liệu :+ Kim loại Zn (Mg, Al, Fe, …) Dung dịch axit axit clohiđric HCl (axit sunfuric H2 SO4 loãng)