Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài C5 (SGK trang 9)

Lý thuyết

Câu hỏi

Nếu đầu cuối của vật không ngang bằng với vạch chia thì đọc kết quả đo như thế nào ?

Hướng dẫn giải

Nếu đầu cuối của vật không ngang bằng (trùng) với vạch chia, thì đọc và ghi kết quả đo theo vạch chia gần nhất với đầu kia của vật sẽ cho kết quả đo.

Các câu hỏi cùng bài học