Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài C5 (SGK trang 23)

Lý thuyết

Câu hỏi

Bằng cách di chuyển đèn pin, hãy tìm vị trí của S để thu được chum phản xạ là một chùm sang song song.

Hướng dẫn giải

Một nguồn sáng nhỏ S đặt trước gương cầu lõm ở một vị trí thích hợp, có thể cho một chùm tia phản xạ song song.

Các câu hỏi cùng bài học