Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài C3 (SGK trang 16)

Lý thuyết

Câu hỏi

Diễn tả bằng lời các yếu tố của các lực vẽ ở hình 4.4 

Hướng dẫn giải

a) \(\overrightarrow{F_1}\) : tại điểm đặt A, phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên, cường độ lực F1 = 20N.

b) \(\overrightarrow{F_2}\) : điểm đặt tại B, phương nằm ngang, chiều từ trái sang phải, cường độ F2 = 30N.

c) \(\overrightarrow{F_3}\) : điểm đặt tại C, phương nghiêng một góc 30o so với phương nằm ngang, chiều hướng lên, cường độ F3 = 30N

Các câu hỏi cùng bài học