Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài C1 (SGK Trang 6)

Lý thuyết

Câu hỏi

C1. Tìm số thích hợp điền vào các chỗ trống sau :

1 m = (1) .... dm; 1 m = (2) .... cm;

1 cm = (3) .... mm; 1km = (4) .... m.

Hướng dẫn giải

1m = 10dm ; 1m = 100cm

1cm = 10mm ; 1km = 1000m

=> (1) : 10 ; (2) : 100

=> (3) : 10 ; (3) : 1000m

Nếu không biết đổi, bạn hãy kẻ bảng ra để đổi nhé

Các câu hỏi cùng bài học