Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 9: Vẽ tranh – Đề tài học tập

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-11-18 08:32:41

Vẽ một bức tranh về đề tài học tập

Lời giải: 

- Các buổi học chính khóa trên lớp, giờ học nhóm, làm thí nghiệm, học năng khiếu, các hoạt động thể thao….

Lượt xem: 297